Britse rechter verbiedt gebruik NSA-gegevens

GCHQ

Het hoofdkwartier van de GCHQ

De Britse geheime dienst GCHQ was niet gerechtigd om door de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA verzamelde gegevens te gebruiken. De Britse dienst zou daarmee de mensenrechten geschonden hebben, stelde een Britse rechtbank. De zaak was door mensenrechtenorganisaties aanhangig gemaakt.  Lees verder

Journalisten doelwit Britse geheime dienst

GCHQ

Het hoofdkwartier van de GCHQ

GCHQ, de Britse evenknie van de Amerikaanse veiligheidsdienst de NSA, lijkt het volgens de Franse krant Le Monde te hebben gemunt op journalisten. De journalisten zouden een bedreiging voor de veiligheid van het werk van de dienst zijn. Dat probleem heb je natuurlijk als veiligheidsdienst in een land met vrije pers. De GCHQ beschouwt journalisten net zo gevaarlijk als terroristen en webkrakers. Lees verder

‘Sleepnetmethode’ en achterdeurtjes NSA goedgekeurd

David Medine

David Medine, voorzitter van de toezichtsraad voor privésfeer en burgerrechten PCLOB.

Toen Edward Snowden halverwege vorig jaar begon met het vrijgeven van gegevens over de grootscheepse afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, ontstond er wereldwijd grote verontwaardiging. Overal, ook in Amerika, werden pogingen in het werk gesteld de veiligheidsdiensten aan banden te leggen en werden betere afweersystemen ontwikkeld om die, vaak, illegale megainbraken tegen te gaan. In de VS zelf zou de wet worden aangescherpt, maar dat is nauwelijks gebeurd en nu heeft de Amerikaanse toezichtsraad voor privésfeer en burgerrechten (PCLOB) de hervormers ook nog eens in de kou laten staan (rare beeldspraak bij de heersende temperaturen). De raad keurde het gebruik  van een digitale sleepnet door het communicatieverkeer en het gebruik van achterdeuren goed. Lees verder

NSA verzamelt miljoenen gezichten op het web

GezichtsherkenningDe Amerikaanse in opspraak geraakte veiligheidsdienst The NSA verzamelt grote aantallen gezichten op het web, waarop de spionnendienst zijn gezichtsherkenningsprogramma’s los laat. Het zou gaan op miljoenen beelden per dag, zo blijkt uit door klokkenluider Edward Snowden gekopieerde documenten van de NSA.  Lees verder

NSA vindt eindelijk intern bericht Snowden

intern bericht Snowden

Het bewuste bericht dat de NSA vrijgaf. Commentaar Snowden: “Er is meer…”

Klokkenluider Edward Snowden heeft altijd beweerd dat hij de in zijn ogen illegale spionagedrift van de NSA intern heeft aangekaart, maar nu, een jaar nadat Snowden met de eerste NSA-documenten naar buiten is getreden, probeert de geheime dienst de klokkenluider in deze onderuit te halen. De dienst bracht een e-bericht naar buiten van Snowden over die kwestie. Dat zou de enige keer zijn dat hij de kwestie ter sprake bracht en dan ging het alleen nog maar om vragen over de stof die hij bij zijn, net afgeronde, opleiding had moeten leren, aldus de NSA. Zes maanden geleden verklaarde de dienst nog niets te hebben kunnen vinden dat op ongerustheid van Snowden over de activiteiten van de NSA zou wijzen. Lees verder

Amerikanen volgens Chinezen gevaar in de cyberruimte

Volgens  een rapport van de Chinese academie voor de cyberruimte heeft de Amerikaanse overheid zich op grote schaal schuldig gemaakt aan afluister- en inbraakpraktijken op het wereldwijde web, waarbij ook Chinese bedrijven en organisaties bij betrokken zijn geweest. Het rapport “America’s Global Surveillance Record” komt kort na de aankondiging van het Amerikaanse justitiële apparaat opsporingsbevelen te hebben uitgevaardigd tegen vijf Chinese militairen wegens ‘misdadig’ kraakgedrag op het web. De Chinese staatsomroep CCTV stelt op zijn webstek dat China het grootste slachtoffer is geworden van de Amerikaanse afluister- in inbraakacties. De Chinese overheid is ook heftig verontwaardigd over de Amerikaanse opsporingsbevelen, die, en dat weten de Amerikanen ook, slechts symbolische betekenis hebben. Het lijkt of de dief zijn diefjesmaat beschuldigt van diefstal.

Bron: Washington Post

Sterk afgezwakte ‘NSA-wet’ door Huis

NSA-toegangGister is heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden  een voorstel voor nieuwe wet aangenomen die de ongebreidelde verzamelzucht van de veiligheidsdienst NSA enigszins zou moeten intomen. De stemverhouding was 303 tegen 121. Het voorstel voor de zogeheten vrijheidswet (Freedom Act), is een sterk verwaterde versie van die welke eerder door de commissie juridische en veiligheidszaken van het Huis is aangenomen. In de nieuwe wet zitten volgens burgerrechtenorganisaties voldoende gaten die het de NSA mogelijk maken min of meer op de oude voet door te gaan. Dat blijkt ook uit het feit dat 76 van de 152 indieners van de wet bij de tegenstemmers behoorden. Lees verder

Maak het de NSA moeilijk met een ‘ui-verzender’

Micah Lee

Micah Lee

De wereld is niet paranoïde geworden na de bekendmakingen van ongebreidelde afluisteractiviteiten van de Amerikaanse geheime dienst NSA, maar wel voorzichtiger. Toen de Amerikaanse publicist Glenn Greenwold, die de eerste Snowden-onthullingen schreef voor the Guardian, merkte dat er iets niet deugde aan de via het web overgestuurde bestanden, vroeg hij aan journaliste Laura Poitras in Berlijn de bestanden op een usb-sleutel te zetten en mee naar Brazilië te nemen, waar Greenwald woonde. Die operatie leidde tot de aanhouding van Greenwalds vriend David Miranda op het Britse vliegveld Heathrow. Micah Lee van de klokkenluidersstek Intercept heeft een programma gemaakt, Onionshare, waarmee bestanden veilig en anoniem zijn te versturen, zonder dat de NSA daar iets mee kan. De Onion (=ui) staat voor het anonieme en soms ook duistere web. Lees verder

NSA tapt vijf landen compleet af

Mystic

In zes landen onderschepte de NSA telefoon- en/of gespreksgegevens (afb: the Intercept)

Volgens de klokkenluidersstek Intercept slaat de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA het telefoonverkeer in twee landen volledig op: de Bahama’s en een niet nader genoemd land. Van het communicatieverkeer in Mexico, de Filipijnen en Kenia worden ‘alleen’ de metagegevens (zoals gespreksduur en betreffende telefoonnummers) onderschept en opgeslagen. Intercept stelt dat de naam van het niet nader genoemde land geheim moet blijven, omdat bekendmaking tot grote onrust zou leiden. Je denkt dan toch onmiddellijk aan Pakistan. Geen van de betrokken landen wenste commentaar te geven. Lees verder

Greenwald: “Niet alleen de schurken worden afgeluisterd”

Martin Luther King

Martin Luther King een terrorist…?

Geloof het niet dat veiligheidsdiensten alleen maar achter de echte boeven aan zitten, schrijft ‘klokkenluiderspen’ Glenn Greenwald in de Britse krant the Guardian, waar hij zijn eerste geruchtmakende artikelen schreef over het immense afluisterschandaal van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. “Overheden bespioneren vaak mensen die de macht uitdagen”, schrijft de Amerikaan in zijn nieuwe boek “No place to hide” over het NSA-schandaal en klokkenluider Edward Snowden. Lees verder