“Spiewaar grote bedreiging voor mensenrechten en democratie”

Marco Mendicino

Marco Mendicino:…gewaarborgd… (afb: ourcommons.ca)

Steeds meer ook democratisch gekozen overheden grijpen naar steeds vernuftiger vormen van spiewaar (spionageprogramma’s) om hun bevolking te controleren met als smoes dat ze daarmee misdaad en terrorisme de pas afsnijden. Volgens politicoloog en hoofd van het Citizen Lab Ron Deibert is die spiewaar een van de grootste bedreigingen van mensenrechten en de democratie. Deibert moest gister verschijnen voor een commissie van het Canadese parlement die onderzoek doet naar die steeds ingrijpender en krachtiger opsporingsmethoden zonder dat daar veel toezicht op is. Lees verder

Rechter maakt eind aan omstreden zoekactie naar fraude

SyRI afgefakkeldEen rechtbank in Nederland heeft een einde gemaakt aan de omstreden SyRI-methode om door het koppelen van overheidsdata-banken en kunstmatige intelligentie uitkeringsfraude en belastingontduiking op te sporen. De rechter achtte de operatie in strijd met de mensenrechten. Volgens de klagers worden dergelijke spionagemethodes vaker stiekem gehanteerd zonder dat daar toezicht op is. Lees verder

Berners-Lee’s plan om het wereldwijde web te redden

Berners-Lee in EP te Brussel

Tim Berners-Lee in 2018 voor het EP in Brussel (afb: ABC News)

Tim Berners-Lee wordt gezien als een van de grondleggers van het wereldwijde web. Dat web wordt gaandeweg steeds minder wereldwijd nu allerlei overheden daar greep op proberen te krijgen; niet alleen in regelrechte dictaturen als China, maar ook in de EU. Berners-Lee maakt zich daar grote zorgen over en komt, na enige inleidende activiteiten, met een ambitieus plan om het web weer ’terug te veroveren’. Lees verder

“Toegang tot vrij en veilig internet is een recht”

Tim Berners-Lee

Tim Berners-Lee (afb: WikiMedia Commons)

Tim Berners-Lee wordt als een van de uitvinders van het wereldwijde web gezien. Internet bestaat nu 30 jaar. In het verleden heeft Berners-Lee al herhaalde malen zijn zorgen over de staat van het web uitgesproken. Nu meldt hij weer dat er striktere regels moeten komen om het web te vrijwaren van nepnieuws en het stelen van persoonsgegevens. Bij gelegenheid van het zesde lustrum schreef hij een uitgebreid artikel op de stek van de Web Foundation over de toekomst van internet. Lees verder

Britse rechter verbiedt gebruik NSA-gegevens

GCHQ

Het hoofdkwartier van de GCHQ

De Britse geheime dienst GCHQ was niet gerechtigd om door de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA verzamelde gegevens te gebruiken. De Britse dienst zou daarmee de mensenrechten geschonden hebben, stelde een Britse rechtbank. De zaak was door mensenrechtenorganisaties aanhangig gemaakt.  Lees verder

GCHQ vaardig in manipuleren internet

Hoofdkwartier GCHQ

Hoofdkwartier GCHQ in Cheltenham (foto: Reuters)

Volgens gegevens waarover klokkenluider Edward Snowden beschikt beschikt de Britse veiligheidsdienst GCHQ, die nauw samenwerkt met de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, over een grote vaardigheid in het manipuleren van internetgegevens. Zo kan de dienst verwijzingen vervalsen en video’s laten verdwijnen. Lees verder

Overheid gaat (mogelijk) te ver bij bestrijding webmisdaad

De plannen van de regering om webmisdaad te bestrijden, zijn mogelijk in strijd met het Europees verdrag voor de rechten van de mens, zo stelt de Raad voor de Rechtspraak in een advies (pdf-document). De Raad erkent de behoefte van de overheid meer mogelijkheden te krijgen om webmisdadigers in de kraag te vatten, maar is van mening dat dat de regel onverlet moet laten dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Met het zogeheten onsleutelingsbevel (bevel de code te leveren voor versleutelde gegevens) zou de overheid die regel overtreden. Minister van jusititie Ivo Opstelten is het daar niet mee eens, maar volgens de Raad zouden rechters daar wel eens anders over kunnen oordelen. De Raad legt er in zijn advies de nadruk op dat de extra bevoegdheden van de politie met alle waarborgen voor zorgvuldigheid, zoals de inschakeling van de rechter-commissaris, zullen worden omgeven.

Bron: Raad voor de Rechtspraak

X aangeklaagd in NSA-schandaal

foto Le Monde

foto Le Monde

Heel langzaam, maar ook heel erg schuchter wordt er in de wereld gereageerd op de heksenjacht van de VS op klokkenluider Edward Snowden en het grote NSA-schandaal. Twee mensenrechtenorganisaties, de internationale federatie voor de mensenrechten en de Franse mensenrechtenbond LDH, hebben op 11 juli een klacht tegen X (betekent dat de dader niet bij naam genoemd kan worden) gedeponeerd bij de procureur van Frankrijk in Parijs. De klacht gaat onder meer over het illegaal toegang verschaffen tot internetprofielen en e-berichten. Patrick Baudouin,  de Franse advocaat en erevoorzitter van de mensenrechtenfederatie, stelde dat deze hoogst ernstige beschuldigingen geen heftige reacties hebben veroorzaakt.”Sedert in 2001 de zogeheten Patriot Act van kracht werd, hebben zich voortdurend dit soort misstappen voorgedaan in naam van de strijd tegen het terrorisme.” Volgens Baudoin hebben de Amerikaanse diensten zich niks aangetrokken van de regels die de zorgvuldigheid moeten waarborgen, zich verschuillend achter demagogische argumenten. “Het gebruik van droons wordt, buiten elk internationaal recht om, op de zelfde wijze gerechtvaardigd.” Amerika handelt als een ouderwetse koloniale macht zonder verantwoording af te leggen, vindt mede-aanklager Michel Tubiana van LDH.
De actie van beide organisaties is een van de weinige tegen het Amerikaanse machtsmisbruik. In Europa heeft alleen Europe versus Facebook, een organisatie van voornamelijk Oostenrijkse studenten, aangekondigd de Amerikaanse bedrijven aan te klagen die toegang tot hun servers hebben verleend aan de NSA zoals Facebook, Apple, Microsoft en Skype. Inmiddels lijkt de Duitse bondskanselier Angela Merkel, na haar eerdere stekelige opmerkingen over de zaak tijdens het bezoek van Obama aan Berlijn, ook weer in het ‘juiste’ spoor te zitten. In een vraaggesprek in Die Zeit lijkt ze tenminste alle begrip te hebben voor acties van geheime diensten die de veiligheid van burgers dienen.

Bron: Le Monde