E-krakers verontschuldigen zich voor digitale inbraak in kinderziekenhuis

Kinderziekenhuis

Met de hartelijke verontschuldigingen van Lockbit

De e-kraakgroep Lockbit 2.0 heeft gratis de sleutel aan een kinderziekenhuis in Toronto geleverd na een losgeldaanval. De e-krakers hebben ook hun veront-schuldigingen voor de aanval aange-boden. Dat lijkt me een vreemd verhaal, want ze moeten toch geweten hebben waar ze (digitaal) inbraken. Waarschijnlijk hebben de krakers onderling mot gekregen en hebben de ‘ethische’ inbrekers onder hen het pleit gewonnen. Lees verder

Overheid gaat (mogelijk) te ver bij bestrijding webmisdaad

De plannen van de regering om webmisdaad te bestrijden, zijn mogelijk in strijd met het Europees verdrag voor de rechten van de mens, zo stelt de Raad voor de Rechtspraak in een advies (pdf-document). De Raad erkent de behoefte van de overheid meer mogelijkheden te krijgen om webmisdadigers in de kraag te vatten, maar is van mening dat dat de regel onverlet moet laten dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Met het zogeheten onsleutelingsbevel (bevel de code te leveren voor versleutelde gegevens) zou de overheid die regel overtreden. Minister van jusititie Ivo Opstelten is het daar niet mee eens, maar volgens de Raad zouden rechters daar wel eens anders over kunnen oordelen. De Raad legt er in zijn advies de nadruk op dat de extra bevoegdheden van de politie met alle waarborgen voor zorgvuldigheid, zoals de inschakeling van de rechter-commissaris, zullen worden omgeven.

Bron: Raad voor de Rechtspraak

Computerdeskundige gelast harde schijf te ‘ontsleutelen’

De Amerikaanse computerdeskundige Jeffrey Feldman is door de federale rechter William Callahan gelast zijn harde schijf te ontsleutelen. Feldman wordt verdacht van het in het bezit hebben van kinderporno. Eerder nog oordeelde de rechter dat Feldman recht had op bescherming volgens het vijfde amendement van de Amerikaanse grondwet, die stelt dat een beschuldigde niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De FBI zou echter stukjes van de harde schijf hebben ontsleuteld en kinderporno hebben gevonden. Dat was voor de rechter genoeg reden de verdachte op te dragen zijn harde schijven weer leesbaar te maken. Als Feldman niet voor 4 juni aan het gerechtelijke bevel voldoet, zal hem belediging van het hof ten laste worden gelegd en wacht hem, mogelijk, een celstraf.
Het webblad Wired, die de uitspraak meldde, stelt dat dergelijke gerechtelijke bevelen tot decryptie nu nog zelden voorkomen, maar verwacht dat het aantal zal stijgen nu zelfs, zo schrijft het blad, zelfs op Apple-computers standaard versleuteling mogelijk is. Ook Nederland lijkt hard op weg de wetsregel dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling op losse schroeven te zetten.

Bron: Wired