Opstelten grootste schender privacy (vindt ‘publiek’)

© anp. Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten.

Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie is volgens het Nederlands publiek de ‘grofste privacyschender’ van het afgelopen jaar. Hij kreeg daarom gister de Publieksprijs bij de Big Brother Awards die de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom jaarlijks uitreikt.
Opstelten viel in de prijzen vanwege zijn ‘desinteresse voor privacy”, aldus de organisatie. BoF wijst op Opsteltens omstreden terughackvoorstel, waarbij politie en justitie de mogelijkheid krijgen om in te breken op computers van verdachten. Ook zijn voorstel om kentekengegevens 4 weken op te slaan om zo de pakkans van criminelen te vergroten, vindt geen genade in de ogen van Bits of Freedom.
Naast de minster waren ook de eigen ‘NSA”, de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (samen met de echte NSA), en de verwerker van betalingsverkeer Equens genomineerd voor de Publieksprijs, maar de minister won ‘met een ruime meerderheid van de stemmen”.
De Belastingdienst kreeg  de Expertprijs. Die wordt toegekend door een groep deskundigen op het gebied van privacy en veiligheid. De Belastingdienst krijg de ‘prijs’ voor het ongeoorloofd gebruiken van kenteken- en parkeergegevens die door andere instanties zijn verzameld en eigenlijk vernietigd hadden moeten worden. Opmerkelijk is dat er op de stek van de prijs en van BoF nu nog niets te vinden is over de toekenning.

Bron: De Volkskrant

Overheid luistert steeds meer af

Politie zweert nog steeds bij telefoontapsDe Nederlandse overheid maakt steeds meer werk van het afluisteren van telefoons en het inbreken op het web. Het aantal webtaps is in 2012 ten opzichte van 2011 vervijfvoudigd tot bijna 17 000. Het aantal telefoontaps steeg met 3%, zo laat justitieminister Ivo Opstelten in brief (95,8 kB) aan de Tweede Kamer weten. Justitie vroeg bijna 57 000 maal om de metagegevens van telefoongesprekken zoals de locatie van een gesprek. Dat is een stijging van 10%.
De minister schrijft de stijging toe aan de opkomst van de slimtels. Volgens de brief van Opstelten betekenen die 17 000 webtaps niet dat er even zo vele personen werden afgeluisterd. In criminele kringen is het meervoudig gebruik van mobieltjes niet uitzonderlijk. Vandaar. Dat zal in 2011 echter ook al zo zijn geweest en verklaart de vervijfvoudiging niet.
De Volkskrant schrijft dat een studie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)  vorig jaar uitwees dat de telefoontap steeds minder effectief wordt, mede doordat het aantal communicatiekanalen zich steeds meer uitbreidt.
Desalniettemin vinden politie en justitie afluisteren nog steeds de moeite waard. Nederland is vergeleken bij de ons omringende landen kampioen afluisteren, maar volgens Opstelten wordt steed een zorgvuldige afweging gemaakt van het nut en de noodzaak van afluisteren via web of telefoon.Privacy-organisatie Bits of Freedom stelt dat de cijfers niks zeggen over de omvang van de afluisterpraktijken. Die zouden gespecificeerd moeten worden. Bovendien is onduidelijk wat er met de gegevens gebeurt. Ook zijn de 3 miljoen aanvragen van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en de geheime diensten niet meegenomen in het totaal, aldus de organisatie.

Bron: De Volkskrant

Overheid gaat (mogelijk) te ver bij bestrijding webmisdaad

De plannen van de regering om webmisdaad te bestrijden, zijn mogelijk in strijd met het Europees verdrag voor de rechten van de mens, zo stelt de Raad voor de Rechtspraak in een advies (pdf-document). De Raad erkent de behoefte van de overheid meer mogelijkheden te krijgen om webmisdadigers in de kraag te vatten, maar is van mening dat dat de regel onverlet moet laten dat een verdachte niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Met het zogeheten onsleutelingsbevel (bevel de code te leveren voor versleutelde gegevens) zou de overheid die regel overtreden. Minister van jusititie Ivo Opstelten is het daar niet mee eens, maar volgens de Raad zouden rechters daar wel eens anders over kunnen oordelen. De Raad legt er in zijn advies de nadruk op dat de extra bevoegdheden van de politie met alle waarborgen voor zorgvuldigheid, zoals de inschakeling van de rechter-commissaris, zullen worden omgeven.

Bron: Raad voor de Rechtspraak

Ook AIVD lurkt mee met de NSA-spionage

AIVD-logo De Nederlandse geheime diensten krijgen ook informatie uit het grootscheepse spionageprogramma PRISM van de NSA, zo meldt nu.nl. Als de AIVD een Amerikaanse elektronisch adres opgeeft als verdacht, dan is binnen vijf minuten alles bekend, zegt een AIVD-bron in De Telegraaf. Die zou volgens De Telegraaf werkzaam zijn voor de dienst die Nederlandse moslimextremisten in de gaten houdt.
Veel bedrijven werken volgens deze agent actief mee bij het geven van inzage in hun gegevens. “Alle grote commerciële internetdiensten worden gedwongen een applicatie aan te leveren waarmee diensten onbeperkt kunnen grasduinen.” Samen vormen die applicaties het programma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA om vertrouwelijke internetdata te vergaren.
Skype wilde volgens de agent jarenlang geen inzage geven, maar sinds Skype eigendom is van Microsoft zou alles worden gedeeld zoals ook bij Google en Facebook het geval is. De topmannen van die laatste twee bedrijven stelden zaterdag nog niet op de hoogte te zijn van het en zelfs nog nooit van PRISM te hebben gehoord, maar Google gaf wel toe dat ze inlichtingen verschaffen als het bedrijf daar gerechtelijk toe wordt gedwongen.
Ook Nederlandse bedrijven zouden welwillend meewerken. “Bij een verzoek krijgt men gewoon direct toegang tot de data, alles op een presenteerblaadje.” Als een bedrijf niet meewerkt, wordt een agent ‘geactiveerd’ die toegang heeft tot de informatie van het bedrijf, zegt nu.nl. “Binnen bedrijven en instellingen, overal zijn agenten te activeren, die wachten op een informatieverzoek.”
Nederland werkt volgens Bits of Freedom zelf ook aan een aftapsysteem om Nederlandse burgers massaal in de gaten te houden. In Nederland zouden klokkenluiders uit de school moeten klappen om er achter te komen hoe ver het daarmee gesteld is, vindt BoF-directeur Ot van Daalen. Als er informatie wordt gehaald uit de VS en andere landen dan zullen de Nederlandse veiligheidsdiensten ook iets moeten teruggeven, denkt hij. “De politie heeft de bevoegdheid om gegevens op te vragen, maar de AIVD en andere geheime diensten hebben het recht om die gegevens ook te vragen. Het vermoeden is dat de bewaarplicht juist hiervoor bedoeld is. De Europese Commissie heeft nooit kunnen bewijzen dat het voor andere doelen effectief is.”
Steeds vaker wordt er informatie van de sociale media gehaald, maar staatssecretaris Teeven weigert informatie over burgerspionage te geven, zodat onduidelijk is hoe vaak dat gebeurt. Volgens de BoF-directeur willen de Nederlandse geheime diensten verder gaan dan alleen informatie van servers halen. Zij zijn volgens hem bezig om toestemming te krijgen al het internetverkeer af te tappen. “Dat betekent in theorie dat jouw en mijn e-mail in handen van veiligheidsdiensten kan komen en op het bureau van Rutte kan belanden zonder dat wij verdachten zijn”, stelt hij.
Inmiddels is verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (Justitie & Veiligheid) door kritische Kamerleden ondervraagd of de Amerikaanse afluisterpraktijken en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. BoF betitelde het optreden van de minister als een wanvertoning. De minister slaagde er in de volgens BoF prikkelende vragen van Kamerleden te smoren in dooddoeners en nietszeggende antwoorden.

Bronnen: nu.nl, BoF