Regering VS gevaar voor het web volgens Facebook-baas

Mark Zuckerberg, baas van Facebook, vindt de Amerikaanse overheid een gevaar is voor internet. Op zijn eigen Facebook-pagina schreef hij dat zijn mensen nu bezig zijn de veiligheid van Facebook te vergroten met het idee dat ze dat doen om de gebruikers te beschermen tegen misdadigers en niet tegen onze eigen regering. Zuckerberg is een van de spraakmakende figuren in de wereld van het wijde web, die er bij de Amerikaanse president Obama op hebben aangedrongen opener te zijn over de spionageactiviteiten van overheidsinstellingen (zoals de NSA). “De Amerikaanse overheid zou de kampioen van internet moeten zijn, niet de bedreiging.”  De gebruikers zullen zich, samen met de webbedrijven, moeten verdedigen tegen deze ongewenste overheidsbemoeienis. “Samen kunnen we iets mooiers en belangrijkers maken, dat ook nog eens veilig is. Ik zie er op toe dat dat ook gebeurt.” Vrome praatjes voor iemand die rijk wordt van het verkopen van gegevens van de Facebookers, dunkt me.

Bron: ABC

Overheid luistert steeds meer af

Politie zweert nog steeds bij telefoontapsDe Nederlandse overheid maakt steeds meer werk van het afluisteren van telefoons en het inbreken op het web. Het aantal webtaps is in 2012 ten opzichte van 2011 vervijfvoudigd tot bijna 17 000. Het aantal telefoontaps steeg met 3%, zo laat justitieminister Ivo Opstelten in brief (95,8 kB) aan de Tweede Kamer weten. Justitie vroeg bijna 57 000 maal om de metagegevens van telefoongesprekken zoals de locatie van een gesprek. Dat is een stijging van 10%.
De minister schrijft de stijging toe aan de opkomst van de slimtels. Volgens de brief van Opstelten betekenen die 17 000 webtaps niet dat er even zo vele personen werden afgeluisterd. In criminele kringen is het meervoudig gebruik van mobieltjes niet uitzonderlijk. Vandaar. Dat zal in 2011 echter ook al zo zijn geweest en verklaart de vervijfvoudiging niet.
De Volkskrant schrijft dat een studie van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC)  vorig jaar uitwees dat de telefoontap steeds minder effectief wordt, mede doordat het aantal communicatiekanalen zich steeds meer uitbreidt.
Desalniettemin vinden politie en justitie afluisteren nog steeds de moeite waard. Nederland is vergeleken bij de ons omringende landen kampioen afluisteren, maar volgens Opstelten wordt steed een zorgvuldige afweging gemaakt van het nut en de noodzaak van afluisteren via web of telefoon.Privacy-organisatie Bits of Freedom stelt dat de cijfers niks zeggen over de omvang van de afluisterpraktijken. Die zouden gespecificeerd moeten worden. Bovendien is onduidelijk wat er met de gegevens gebeurt. Ook zijn de 3 miljoen aanvragen van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT) en de geheime diensten niet meegenomen in het totaal, aldus de organisatie.

Bron: De Volkskrant