Obama legt NSA weinig in de weg

Onverzettelijke Obama

Obama doet weinig om diensten als NSA, FBI en CIA in te perken

Het lijkt er op dat de Amerikaanse president Barack Obama de spionnendienst NSA weinig in de weg zal leggen als het gaat om de massaonderschepping van communicatiegegevens en berichten. Obama heeft enkele zeer bescheiden aanpassingen voorgesteld, zo stelt ABC-News. Hij zet daarmee klokkenluider Edward Snowden in zijn hemd. Privacy van de burgers, binnen- en buitenlandse, is even niet belangrijk. Lees verder

Twitter klaagt Amerikaanse overheid aan

Twitter op de beurs

Twitter-spandoek op de gevel van de beurs in Wallstreet

Het miniblog Twitter klaagt de Amerikaanse regering aan, omdat het geen  openheid van zaken mag geven aan zijn gebruikers over de verzoeken om informatie van de veiligheidsdiensten als de NSA. Volgens Twitter is dat in strijd met het recht op vrije meningsuiting.
Lees verder

Sterk afgezwakte ‘NSA-wet’ door Huis

NSA-toegangGister is heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden  een voorstel voor nieuwe wet aangenomen die de ongebreidelde verzamelzucht van de veiligheidsdienst NSA enigszins zou moeten intomen. De stemverhouding was 303 tegen 121. Het voorstel voor de zogeheten vrijheidswet (Freedom Act), is een sterk verwaterde versie van die welke eerder door de commissie juridische en veiligheidszaken van het Huis is aangenomen. In de nieuwe wet zitten volgens burgerrechtenorganisaties voldoende gaten die het de NSA mogelijk maken min of meer op de oude voet door te gaan. Dat blijkt ook uit het feit dat 76 van de 152 indieners van de wet bij de tegenstemmers behoorden. Lees verder

Microsoft belooft niet meer in hotmail te snuffelen

Een week nadat bleek dat Microsoft hotmail-profielen had doorgespit om achter de identiteit van een lekker van bedrijfsgeheimen te komen, zegt het Amerikaanse bedrijf dat nooit meer te doen. Microsoft belooft in zo’n gev al te doen wat een oppassende burger zou doen: naar de politie gaan. Dat liet het bedrijf via een blogbericht van huisadvocaat Brad Smith weten.

Lees verder

‘Brave’ webbedrijven lezen je berichten, zegt Wired

MicrosoftAls de NSA de Grote Boze Wolf is, dan zijn webbedrijven en -diensten als Google, Facebook en Microsoft de Kleine Boze Wolven. In de transparantie-rapporten die die drie bedrijven gepubliceerd hebben (zie koppelingen hierboven) wordt melding gemaakt van ‘verzoeken’ van de overheid tot het leveren van informatie, maar valt niets te lezen over de eigen spionageactiviteiten. Deze week hielp Microsoft de opsporingsautoriteiten een eigen werknemer te arresteren die bedrijfsgeheimen zou hebben doorgesluisd naar een blogger. Microsoft kwam achter de identiteit van de ‘lekker’ (Alex Kobkalo) na de e-berichten op Hotmail van de blogger te hebben doorgespit.
Lees verder

VS door VN ‘aan vestje getrokken’

Detention Center At Guantanamo Bay Remains Despite Attempts At ClosureDe VS hebben kritische vragen gekregen over de zogenaam-de terroristen die Amerika al jaren zonder enige vorm van proces gevangen houden op een Amerikaanse basis op Cuba. Ook de massale spionageactiviteiten van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA kreeg kritiek van de mensenrechtencommissie van de VN, die zitting houdt in Genève. De kritiek is onderdeel van een proces waarbij de VN-commissie bekijkt of de landen die het internationale verdrag voor burgerlijke en politieke rechten van de VN (ICCPR) hebben ondertekend, zich wel aan hun afspraken houden. De VS hebben dat verdrag in 1992 ondertekend.Volgens de Amerikanen zitten de nu nog 154 gedetineerden in Guantanamo Bay volgens zowel internationaal als Amerikaans recht daar terecht vast. Het is alleen zo dat als de gevangenen nog als bedreiging voor de veiligheid van Amerika worden gezien, ze niet worden vrijgelaten. Een schandalig en schaamteloos antwoord, waar Poetin nog een puntje aan kan zuigen.
Ook bij het NSA-schandaal doen de Amerikanen of hun neus bloedt.Ze noemen de spionageactiviteiten wettig en onderworpen aan deugdelijk toezicht. De gegevens werden verzameld om geldige redenen. Een Amerikaanse regeneringsvertegenwoordiger noemde het feit dat de geheime rechtbank die toestemming moet geven voor de acties van de NSA uit 11 rechters bestaat een bewijs van de Amerikaanse ‘zorgvuldigheid’ in deze,
Dat flauwekulargument werd bij een hoorzitting aangevochten door de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU. Die betwijfelde of de overheid daadwerkelijk werkt aan hervormingen met betrekking tot gegevensverzameling. Als de door president Barrack Obama beloofde hervormingen al worden doorgevoerd, dan voldoet Amerika nog steeds niet aan artikel 17 van het VN-convenant, vindt de organisatie. “In plaats van grenzen te stellen aan de spionage-activiteiten van de NSA, heeft president Obama de wereldwijde, massale onderschepping van gegevens vastgespijkerd als NSA’s missie.” Na de zittingen gaat de commissie een eindrapport opmaken, dat, naar ik begrepen heb, verder geen echte konsekwnties heeft voor de VS.

Bron: the Guardian