‘Sleepnetmethode’ en achterdeurtjes NSA goedgekeurd

David Medine

David Medine, voorzitter van de toezichtsraad voor privésfeer en burgerrechten PCLOB.

Toen Edward Snowden halverwege vorig jaar begon met het vrijgeven van gegevens over de grootscheepse afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, ontstond er wereldwijd grote verontwaardiging. Overal, ook in Amerika, werden pogingen in het werk gesteld de veiligheidsdiensten aan banden te leggen en werden betere afweersystemen ontwikkeld om die, vaak, illegale megainbraken tegen te gaan. In de VS zelf zou de wet worden aangescherpt, maar dat is nauwelijks gebeurd en nu heeft de Amerikaanse toezichtsraad voor privésfeer en burgerrechten (PCLOB) de hervormers ook nog eens in de kou laten staan (rare beeldspraak bij de heersende temperaturen). De raad keurde het gebruik  van een digitale sleepnet door het communicatieverkeer en het gebruik van achterdeuren goed. Lees verder