Het EPD lijkt er toch te komen

EPD

Veel artsen zijn nooit voorstander geweest van een elektronisch patiëntendossier juist vanwege die kwetsbaarheid. Ook de opvolger LSP is verre van waterdicht

De Nederlandse minister voor medische zorg Bruno Bruins heeft een nieuw wetsvoorstel voor de behandeling van patiëntgegevens ingediend. Het gaat om een raamwet waarin in de loop der tijd zaken aan kunnen worden toegevoegd zonder dat die niet aan het parlement ter goedkeuring hoeven worden voorgelegd. Het lijkt of het vermaledijde elektronische patiëntendossier (EPD) weer terug is van weggeweest. Lees verder

Verzekeringsartsen breken in in patiëntendossiers

Maggie de Block

België’s minister van sociale zaken, onderwijs en asiel Maggie De Block (afb: WikiMedia Commons)

Het schijnt dat de minister van, onder meer, volksgezondheid in België, Maggie De Block in alle staten is. Het blijkt dat verzekeringsartsen inzage hebben gehad in de digitale patiëntendossiers. Lees verder

Het lekt nogal bij de ziekenhuizen, zo lijkt

EPD

Veel artsen zijn nooit voorstander geweest van een elektronisch patiëntendossier juist vanwege die kwetsbaarheid. Ook de opvolger LSP is verre van waterdicht

Het lekt nogal bij de Nederlandse ziekenhuizen. Dan gaat het over digitale lekken. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens, de voormalige Commissie Bescherming Persoonsgegevens (CBP), zijn dit jaar 4700 meldingen gemaakt van digitale lekken, waarvan een kwart in de zorg. De ziekenhuizen sprongen er uit met ruim 300 datalekken. In enkele tientallen ernstige gevallen is een onderzoek gestart. Vanaf 1 januari dit jaar geldt een meldingsplicht. Verzuim kan een boete tot 8 ton opleveren. Lees verder

Schippers verdient Big Brother-prijs

Big Brother-prijs 2016Minister Schippers van Volksgezondheid krijgt de zogenoemde Big Brother-prijs omdat ze zorgverzekeraars meer mogelijkheden wil geven medische gegevens van klanten te bekijken. De initiatiefnemer van de prijs, Bits of Freedom, geeft daarnaast een ‘deskundigenprijs’ voor privacyschendingen aan de gemeente Rotterdam.
Rotterdam krijgt die prijs omdat de gemeente op basis van politiegegevens besluit waar asociale, criminele of geradicaliseerde bewoners een huis mogen huren. Schippers liet weten ’trots’ te zijn op de prijs; een meer door politici uitgehaalde truc. Er werden in totaal 4673 stemmen uitgebracht. 51% koos voor Schippers. Lees verder

Schippers zou privacy en gezondheid op het spel zetten

Minister Edith Schippers van gezondheid

Minister Edith Schippers

Volgens beveiligings-onderzoeker en ondernemer Guido van ’t Noordend zet minister van gezondheid Edith Schippers met een centraal registratiesysteem niet alleen de privacy van de burgers maar ook zijn/haar gezondheid op het spel. In dat systeem dient elke burger aan te geven voor wie welke medische gegevens van hem/haar toegankelijk zijn. Lees verder

Patiëntendossier mag door van de rechter

EPD

Veel artsen zijn nooit voorstander geweest van een elektronisch patiëntendossier juist vanwege die kwetsbaarheid. Ook de opvolger LSP is verre van waterdicht

Het nieuwe elektronisch patiëntendossier mag er komen. Het gerechtshof in Arnhem heeft de bezwaren van de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) dinsdag afgewezen. De vereniging had in 2014 ook al bot gevangen bij de rechtbank. Zij beraadt zich op mogelijke verdere stappen. Lees verder

Declaratiegegevens herleidbaar tot patiënt volgens NZa

EPD

Veel artsen zijn nooit voorstander geweest van een elektronisch patiëntendossier juist vanwege die kwetsbaarheid

De Nederlandse Zorgautoriteit wil de declaratiegegevens die zij onder haar hoede heeft niet openbaar maken en verweert zich vandaag tegenover de bestuursrechter. Reden is dat er in theorie individuele patiëntgegevens uit de declaratiegegevens gehaald kunnen worden.
Lees verder

Schippers wijst op lekgevaar elektronisch patiëntendossier

Het wereldwijde NSA-schandaal heeft wereldwijd grote gevolgen. Al eerder is gewezen op de negatieve gevolgen van de magistrale verzameldrift van deze Amerikaanse veiligheidsdienst, niet in de laatste plaats economische. Nu lijkt het er op dat minister Edith Schippers zich voegt bij het koor van mensen en bedrijven die er voor waarschuwen met Amerikaanse it-bedrijven in zee te gaan. In een nota aan de Tweede Kamer wijst de minister van Volksgezondheid er op dat Amerikaanse bedrijven en bedrijven met Amerikaanse vestigingen verplicht kunnen worden patiëntgegevens vrij te geven in het kader van de Amerikaanse patriotwet. Dat zou dan in strijd zijn met de eigen wetgeving die de privacy van patiënten waarborgt. Lees verder

CBP maant AH en Whatsapp, NS en RET moeten dokken

CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm


Vervoersmaatschappijen NS en de Rotterdamse Elektrische Tram (RET) zijn het vorig jaar stevig aan hun taas getrokken vanwege overtreding van de wet bescherming persoonsgegevens, zo blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De RET moest € 120 000 en NS € 125 000 betalen omdat ze de reisgegevens van hun klanten langer dan 24 maanden bewaarden. Beide bedrijven zouden de illegale gegevens hebben gewist en de boete hebben betaald. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft bezwaar aangetekend tegen de dwangsom. Die rechtzaak loopt nog.
Het vorig jaar heeft het CBP in 58 gevallen onderzoek gedaan naar overtreding van de wet bescherming persoonsgegevens en in 15 gevallen was het raak. Albert Heijn ging volgens het CBP te ver door in “Mijn bonus” gepersonifieerde aanbiedingen te doen op basis van het aankoopgedrag van de klant. Daar had AH toestemming van de klant voor moeten vragen. De winkelketen lijkt zijn leven gebeterd te hebben en is vooralsnog gestopt met de actie. Ook bleek dat AH anonieme bonuskaarten op naam bracht, nadat een houder van de anonieme kaart een webaankoop bij het bedrijf had gedaan en zijn anonieme kaart had gebruikt. Ook dat achtte het College niet in de haak en AH heeft nu op het web gezet wanneer anoniem niet meer anoniem is.
Ook de populaire mobiele dienst Whatsapp moest er aan geloven. Via het progje verstuurde berichten zijn niet versleuteld en kunnen, zonder dat de verzender of ontvanger dat merkt, door derden worden gelezen. Ernstiger is dat Whatsapp eist toegang te hebben tot het hele telefoonboek van de gebruikers (dus ook die van niet-whatsappers). Die kunnen niet kiezen. Alleen in iOS 6 van de iPhone van Apple is de gebruiker de baas. De versleuteling is inmiddels een feit, maar hoe en of Whatsapp de telefoonroof gaat beteugelen moet nog worden afgewacht. Het CBP en zijn Canadese collega-instituut, die samen het onderzoek hebben uitgevoerd, houden de vinger aan de pols.
Het jaarverslag maakt duidelijk hoe wijdverbreid het probleem van de bescherming van de privesfeer ligt. Dat geldt voor politiediensten zoals de centrale inlichtingeneenheden (cie) waar gegevens van ‘cliënten’ van de politie (te lang) worden bewaard, voor de gezondheidszorg, maar ook voor particuliere bedrijven en de belastingdienst, die onbekommerd inkomensgegevens verstrekt om het scheefwonen tegen te gaan. Uit het jaarverslag rijst het beeld op dat er veel verzameld, gekoppeld en ingezien wordt.
Het CBP zal het lopende jaar speciale aandacht besteden aan de transparantie van gegevensverwerkingen, toestemming van burgers, doelbinding en beveiliging. Daarnaast richt het College zich op profilering, bescherming van medische gegevens, gegevensverwerking binnen de arbeidsrelatie en bescherming van persoonsgegevens van kinderen, zo meldt de webstek.
We blijven het CBP met grote aandacht volgen.
Bron: Jaarverslag CBP

EPD ‘nieuwe’ stijl toch van start

Nu de meerderheid van de huisartsenkringen heeft ingestemd met het Landelijk Schakelpunt
Ondanks verzet van grote groepen uit de medische wereld, gaat het Landelijke Schakelpunt, EPD ‘nieuwe’ stijl, toch van start, nu een meerderheid van de huisartsenkringen akkoord is gegaan. Bij een stemming gingen 16 kringen akkoord met de invoering, vijf waren tegen en twee kringen onthielden zich van stemming. Overigens is de stemhouding van de ‘eigen’ huisartsenkring niet maatgevend of een huisarts meedoet of niet. Vervolgens moeten ook de patiënten nog instemmen met het opslaan en gebruiken van hun medische gegevens in het ‘nieuwe’ EPD.
Volgens de Vereniging van zorgaanbieders en zorgcommunicatie VZvZ, de drijvende kracht achter het ‘schakelpunt’, melden zich wekelijks zo’n 30 000 patiënten. Met bijna 17 miljoen patiënten zou dat betekenen dat het systeem, vooropgesteld dat die allemaal toestemming zouden geven, over ruim 10 jaar ‘compleet’ is.
Het EPD werd afgeschoten door de Eerste Kamer, vanwege de grote privacyrisico’s van dat systeem. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben echter doorgepakt en nu is er dan een EPD dat Landelijk Schakelpunt genoemd is, met dezelfde zwakheden als het ‘oude’ systeem.
De VZvZ streeft ernaar dat huisartsen en huisartsenposten in het hele land in de loop van dit jaar zijn aangesloten op het LSP. De apothekers staan nog even in de wacht om technische redenen, maar moeten medio volgend jaar zijn aangesloten.
Bron: De Volkskrant