Peter Hustinx (EU) wil einde NSA-wildwest

Peter Hustinx

Peter Hustinx

Peter Hustinx, binnen de EU verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens, eist dat de Amerikanen ophouden met hun wildwest-methoden bij hun wereldwijde speurtocht naar terroristen. Hustinx, die zich tot nu toe nauwelijks had gemengd in de discussie over het NSA-schandaal, stelt dat burgers zich steeds vaker afvragen of het nog mogelijk is onbespied op het wereldwijde web te verkeren. Zowel overheidsdiensten als commerciële bedrijven als Google en Twitter blijken hun klanten steeds vaker te beloeren. Dat is volgens Hustinx onacceptabel. “We moeten er aan wennen dat het soms nodig is, maar niet op deze schaal.” Lees verder

Schippers wijst op lekgevaar elektronisch patiëntendossier

Het wereldwijde NSA-schandaal heeft wereldwijd grote gevolgen. Al eerder is gewezen op de negatieve gevolgen van de magistrale verzameldrift van deze Amerikaanse veiligheidsdienst, niet in de laatste plaats economische. Nu lijkt het er op dat minister Edith Schippers zich voegt bij het koor van mensen en bedrijven die er voor waarschuwen met Amerikaanse it-bedrijven in zee te gaan. In een nota aan de Tweede Kamer wijst de minister van Volksgezondheid er op dat Amerikaanse bedrijven en bedrijven met Amerikaanse vestigingen verplicht kunnen worden patiëntgegevens vrij te geven in het kader van de Amerikaanse patriotwet. Dat zou dan in strijd zijn met de eigen wetgeving die de privacy van patiënten waarborgt. Lees verder

SWIFT-netwerk onder de loep genomen

Swift-logoDe Belgische en Nederlandse privacyorganisaties, CBPL en de CBP, stellen een onderzoek in naar de kwetsbaarheid van het netwerk van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift). Swift verzorgt het internationale bankverkeer. Er zijn vermoedens dat de Amerikaanse veiligheidsdienst de NSA het Swift-netwerk zou zijn binnengedrongen om de financiële handelingen van door de NSA van terrorisme verdachte personen en organisaties te kunnen bekijken. Het Europees Parlement was niet blij met die berichten.
Lees verder

Bedrijven hebben lak aan wet bescherming persoonsgegevens

Sedert de invoering van de Wet op de Bescherming van de Persoonsgegevens (WBP) in 2000 heeft iedere burger het recht te weten welke gegevens bedrijven en instellingen van hem bewaren. Dat is mooi, denk je dan, maar daarmee hebben we die gegevens nog niet. Hoe pak je dat aan? Er is een wettelijke instelling die de naleving van die wet moet handhaven. Die instelling heet College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Instellingen en bedrijven moeten bij het CBP melden als ze persoonsgegevens
verzamelen. Simpel, lijkt het, maar zo simpel blijkt het niet te zijn. Een verslag van een taaie strijd.
Lees verder