Peter Hustinx (EU) wil einde NSA-wildwest

Peter Hustinx

Peter Hustinx

Peter Hustinx, binnen de EU verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens, eist dat de Amerikanen ophouden met hun wildwest-methoden bij hun wereldwijde speurtocht naar terroristen. Hustinx, die zich tot nu toe nauwelijks had gemengd in de discussie over het NSA-schandaal, stelt dat burgers zich steeds vaker afvragen of het nog mogelijk is onbespied op het wereldwijde web te verkeren. Zowel overheidsdiensten als commerciële bedrijven als Google en Twitter blijken hun klanten steeds vaker te beloeren. Dat is volgens Hustinx onacceptabel. “We moeten er aan wennen dat het soms nodig is, maar niet op deze schaal.” Lees verder