Europees Parlement wil dat Google zich opsplitst

GoogleHet Europees Parlement is er voor dat de webreus Google zich opsplitst in kleinere onderdelen. De uitspraak van het EP is geen opdracht, maar een advies aan de Europese Commissie, maar die kan een wens van het parlement niet zo maar naast zich neerleggen. Amerikaanse volksvertegenwoordigers zijn bezorgd, maar de vier ondertekenaars van een brief aan EP-voorzitter Martin Schulz blijken geld van Google gekregen te hebben voor hun campagnes.
Lees verder

Edward Snowden getuigt wellicht voor EP

Er bestaat kans dat klokkenluider Edward Snowden, die het NSA-schandaal in gang heeft gezet met de publicatie van geheime documenten, nog dit jaar voor het Europese Parlement zal getuigen. Dit idee van de Duitse Groene EP-er Jan-Philip Albrecht, is al goedgekeurd door de EP-commissie voor justitie, burgerrechten en interne zaken. Lees verder

Ethische kraker ‘steelt’ e-post EP-ers

EP (foto: AP)Volgens de Franse nieuwsstek Mediapart is een ethische e-kraker er in geslaagd de e-post te lezen van Europarle-mentariërs en hun medewerkers. De kraker wilde daarmee aangeven dat het niet moeilijk is om andermans elektronische post te lezen. Met een simpele klapdoos en een wifi-kaart posteerde de kraker zich in de buurt van het parlementsgebouw in het Franse Straatsburg. Ze konden de wachtwoorden van 14 willekeurig gekozen parlementariërs achterhalen.  “Het is kinderspel”, zei de kraker. “Iedereen die een beetje thuis is op internet, kan dat. Het lek zit in een mobiele toepassing van Microsoft, ActiveSync, die regelmatig contact zoekt met de servers van het EP om te kijken of er geen nieuwe berichten zijn. Het gaat er om als de parlementariër wat al te achteloos op OK drukt als er een foutbericht verschijnt dat er is ingebroken. De kraker kan intussen in het in-vak van de onvoorzichtige EP-er. Volgens Mediapart heeft de ethische kraker de post zelf niet ingezien. Het ging de kraker er alleen om te waarschuwen. Microsoft is grootleverancier van de Europese instellingen en heeft al eens gewezen op achteloosheid van andere bedrijven met veiligheid. De Amerikaanse onderneming ligt nu zelf onder vuur vanwege een vermoeden tot samenwerking met Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Bron: Le Monde (foto: AP)

SWIFT-netwerk onder de loep genomen

Swift-logoDe Belgische en Nederlandse privacyorganisaties, CBPL en de CBP, stellen een onderzoek in naar de kwetsbaarheid van het netwerk van de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift). Swift verzorgt het internationale bankverkeer. Er zijn vermoedens dat de Amerikaanse veiligheidsdienst de NSA het Swift-netwerk zou zijn binnengedrongen om de financiële handelingen van door de NSA van terrorisme verdachte personen en organisaties te kunnen bekijken. Het Europees Parlement was niet blij met die berichten.
Lees verder

VS mogen geen bankgegevens meer zien van het EP

Met 280 tegen 254 bij 20 onthoudingen heeft het Europese Parlement woensdag een motie aangenomen om het verdrag met de VS over het uitwisselen van financiële gegevens tussen de VS en de EU op te schorten. De motie is een reactie op de berichtgeving over de wereldwijde afluisterpraktijken van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. Lees verder

EP keurt privacy-voorstel goed

De commissie publieke vrijheid van het Europees Parlement (EP) heeft de voorstellen van de Europese Commissie met overgrote meerderheid (49 tegen 1) goedgekeurd om de privésfeer van Europese burgers  op de digitale media beter te beschermen. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het voltallige EP.
In het voorstel voor Europese wetgeving moeten personen vooraf toestemming geven voor het gebruiken van hun persoonsgegevens. Nederland, Groot-Brittannië en Ierland hebben hun bedenkingen, omdat de bepalingen in het voorstel nadelig zouden zijn voor kleinere ondernemingen. Deze week praat de politieke verantwoordelijken in Europa in Brussel over dit thema. De Franse president François Hollande is, mede gezien de recente onthullingen over het NSA-schandaal, sterk voorstander van een stringente EU-regeling. Als het voorstel wet wordt, dan moeten de diverse EU-landen dit in hun eigen wetgeving invoeren, dan zal het voor Amerikaanse ondernemingen die in de EU opereren strafbaar zijn om persoonsgegevens zonder toestemming te ‘exporteren’. De boetes voor de overtredende bedrijven zijn niet mis: de Europese Commissie denkt aan 2% van hun totale jaaromzet, het EP zelfs aan 5%.

Bron: Le Monde

Welke EP-ers hebben weinig met privacy?

Wim van de Camp Op lobbyplag.eu staat een lijst van Europarlementariërs die weinig op hebben met de privacy van EU-burgers. Er naast staat een lijst van EU-parlementariërs die juist heftig begaan zijn met de wens van de burger zijn privésfeer (zo veel mogelijk) af te schermen. Bovenaan op de rode lijst staat de Duitser Axel Voss (CDU) die, per saldo, 134 keer een voorstel steunde dat de bescherming van de privésfeer verzwakte. De CDA-er Wim van de Camp is ‘goeie’ vijfde met, weer per saldo, 95 stemmen voor een zwakkere bescherming.
Bovenaan de groene lijst staat ook een Duitser: Jan-Philipp Albrecht (Groenen) met, per saldo, 133 keer steun voor een voorstel dat de bescherming van de privacy versterkt. De eerste groene Nederlander is Sophia in ’t Veld (D66) met een groen saldo van 19 pro-privacykeuzes (ze deed maar aan 39 stemmingen mee tegen Albrecht aan 301). De organisatie zegt dat haar methode zeker zijn zwakke kanten heeft (niet elk amendement is even belangrijk, bijvoorbeeld), maar zij geeft tenminste enig inzicht hoe de EU-parlementariërs staan tegenover de bescherming van de privésfeer.

Bron: BOF