Samengaan nano, bio, neuro en digi groot risico voor mens en maatschappij

Dirk Helbing (ETHZ)

Dirk Helbing (afb: ETHZ)

Dirk Helbing van ETH in Zürich en Marcello Ienca van de TU München wijzen in artikel in Ethics & Information Technology op de gevaren die er ontstaan als neuro-, nano-, bio- en digitale technologie met elkaar versmelten. Dergelijke ‘samenkomsten’ op technologisch gebied zijn vaak een voedingsbodem voor ingrijpende innovaties. Grenzen tussen de fysieke, biologische en digitale wereld vervagen en daarmee ook de regelgeving, waarschuwen ze. Ze komen met een voorstel.
Lees verder

Welke EP-ers hebben weinig met privacy?

Wim van de Camp Op lobbyplag.eu staat een lijst van Europarlementariërs die weinig op hebben met de privacy van EU-burgers. Er naast staat een lijst van EU-parlementariërs die juist heftig begaan zijn met de wens van de burger zijn privésfeer (zo veel mogelijk) af te schermen. Bovenaan op de rode lijst staat de Duitser Axel Voss (CDU) die, per saldo, 134 keer een voorstel steunde dat de bescherming van de privésfeer verzwakte. De CDA-er Wim van de Camp is ‘goeie’ vijfde met, weer per saldo, 95 stemmen voor een zwakkere bescherming.
Bovenaan de groene lijst staat ook een Duitser: Jan-Philipp Albrecht (Groenen) met, per saldo, 133 keer steun voor een voorstel dat de bescherming van de privacy versterkt. De eerste groene Nederlander is Sophia in ’t Veld (D66) met een groen saldo van 19 pro-privacykeuzes (ze deed maar aan 39 stemmingen mee tegen Albrecht aan 301). De organisatie zegt dat haar methode zeker zijn zwakke kanten heeft (niet elk amendement is even belangrijk, bijvoorbeeld), maar zij geeft tenminste enig inzicht hoe de EU-parlementariërs staan tegenover de bescherming van de privésfeer.

Bron: BOF