Googlebaas waarschuwt voor gevaren gezichtsherkenning

Googlebaas Sundar Pichai

Sundar Pichai (afb: WikiMedia Commons)

O wee als de vos de passie preekt. Let dan extra goed op. Google is een van de bedrijven die heftig inzet op kunstmatige intelligentie. Daaraan kleven allerlei gevaren en bezwaren. Vandaag stelde Sundar Pichai voor een gehoor in Brussel dat die technologie zowel beloftes als gevaren inhoudt. Hij stelde dat wetgevers daar iets mee moeten doen voor dat er brokken gemaakt worden. Lees verder

Russische internetbreidel officieel van kracht

Protesten tegen webwurgwet in Ruslandin

In Rusland is heftig geprotesteerd tegen de webwurgwet (afb: HRW)

In Rusland is op 1 november een nieuwe wet van kracht geworden waarmee de overheid een wapen in handen krijgt om oppositionele groepen digitaal de mond te snoeren. In het uiterste geval kunnen de autoriteiten zelfs besluiten het Russische web te isoleren van het wereldwijde web, zoals in China nu de normale praktijk is. Zo proberen de machthebbers in Rusland (nog) meer greep te krijgen op het Kremlin onwelgevallige groepen. Lees verder

Parlement VK aanvaardt ‘drakonische’ spionagewet

Britse spionagewet bedreigt democratieEen paar jaar geleden had dit waarschijnlijk niet gekund, die nieuwe wet voor de veiligheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk. Nu krijgen die diensten buitensporige mogelijkheden om in te breken in computers van burgers en om op grote schaal gegevens  te verzamelen. Lees verder

Rusland versterkt greep op ‘poreus’ internet

Russische nieuwsstek Lent-ru

Lenta.ru conformeerde zich aan de ‘wensen’ van het Kremlin

Galina Timtsjenko was blij toen de nieuwsstek waar ze werkte de kaap van 3 miljoen gebruikers per dag rondde. Toen ze dat haar baas vertelde reageerde hij geschokt. Bij zo’n gebruikersaantal wordt de stek het doelwit van het Kremlin. Een maand later werd ze ontslagen en werd een Kremlinvriendelijke journalist ingehuurd voor Lenta.ru. Het Kremlin probeert een steeds steviger greep te krijgen op internet, dat volgens Poetin een project van de CIA is. Lees verder

Goed nieuws: 40% communicatie niet aftapbaar

Goed nieuws: de Belgische justitiële autoriteiten klagen dat 40% van de privégesprekken van boeven niet valt af te luisteren. “De toestand is ernstig en wordt onhoudbaar”, waarschuwen de procureurs-generaal in België.  Het is nu bijna onmogelijk om gebruikers van internet in België te identificeren, net als gebruikers van slimtels. Lees verder

Privacywaakhond VS noemt basis NSA-acties onwettig

Een onafhankelijk door de overheid ingesteld privacyforum in de VS, de PCLOB, heeft in een 238 pagina’s tellend rapport geoordeeld dat het programma van de National Security Agency om massaal gegevens te onderscheppen slechts weinig heeft bijgedragen aan de strijd tegen het terrorisme. Dat programma is volgens de privacywaakhond illegaal en zou beëindigd moeten worden. Lees verder

Meer openheid veiligheidsdiensten zou juist privacy aantasten

Senator Al Franken

Senator Al Franken (D)

Als je door je verdedigingsmiddelen heen bent, kun je nog altijd gewoon frontaal in de aanval. Overheidsambtenaren verantwoordelijk voor de veiligheidsdiensten lijken die koers gekozen te hebben. De eis voor meer openbaarheid uit sommige wetsvoorstellen zou niet de privacy waarborgen, maar eerder een aanslag op de privésfeer van Amerikanen zijn, verklaarden ze tegenover een commissie van het Amerikaanse Senaat, die moet bekijken of extra wetgeving nodig is. De veiligheidsdiensten zijn bang dat ze met de billen bloot moeten en dat verstoort hun ‘uiterst nuttige werk’. Lees verder

Privacywaakhonden vragen EU PRISM door te lichten

De WG29-groep, een bundeling van Europese privacy-organisaties, heeft er bij de vice-voorzitter van de EU, Viviane Reding, op aangedrongen helderheid te verschaffen over de gevolgen van het NSA-afluisterprogramma PRISM voor de Europese burgers. Ook zou de commissie moeten bekijken of de Amerikaanse spionage-activiteiten wel stroken met de wetten in de EU-landen.
Er vindt overleg over dit soort kwesties plaats in een Amerikaans-Europese werkgroep waar ook onafhankelijke deskundigen zitting hebben, maar de gezamenlijke Europese privacy-organisaties vinden dat daarnaast onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of de handelwijze van de NSA door de Europese beugel kan en of de veiligheidsdienst NSA met zijn PRISM-programma niet ernstig over de schreef is gegaan. De organisaties zouden vooral graag duidelijkheid hebben over welke gegevens er verzameld zijn, de voorwaarden waaronder toestemming is verleend voor het afluisteren en welke informatie de burger krijgt. De organisatie vindt ook dat de praktijk in Europa moet worden bekeken in zoverre die raakt aan de bescherming van de privésfeer van de EU-burger.

Bron: Le Monde

Gerechtelijk bevel liet NSA alle vrijheid

Ondanks de verzekering van de Amerikaanse president en van Amerikaanse overheidsfunctionarissen dat het grootscheepse afluisterprogramma met alle juridische waarborgen is omkleed om de vrijheid en privacy van Amerikaane burgers niet aan te tasten, blijkt dat de rechtelijke bevelen waar de NSA zich op baseert die veiligheidsdienst nauwelijks beperkingen oplegt, zo meldt de Britse krant The Guardian op basis van documenten die de krant van klokkenluider Richard Snowden kreeg. De documenten laten ook zien dat de keuze van de ‘doelwitten’ aan de NSA-medewerkers is, niet gehinderd door wet of superieuren. Een deel van die keuzes wordt wel regelmatig tegen het licht gehouden, zo stelt de krant.

NSA-hoofdkwartier in, Fort Meade, Maryland (foto Wikipedia).

Eenmaal gewapend met die gerechtelijke bevelen kan de NSA internet- en telefoonbedrijven dwingen gegevens af te staan van door de NSA-medewerkers gekozen doelwitten. De, geheime, Fisa-rechtbank speelt geen enkele rol in die keuze en ziet daar, dus, ook niet op toe.
Sinds de Britse krant met zijn onthullingen kwam, zijn er in de VS stemmen opgegaan om bekend te maken op welke gronden NSA toestemming heeft gekregen. Inmiddels hebben leden van het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel ingediend dat de regering opdraagt openheid van zaken te geven. Het is een aanvulling op een eerder in de Senaat ingediend voorstel over het scheppen van helderheid bij acties van veiligheidsdiensten. Ook worden veel mensen nieuwsgierig naar over hoeveel Amerikanen het gaat. Amerikanen, ja, want laat dat duidelijk zijn: wat buitenlanders betreft heeft de NSA kennelijk (helemaal) geen grenzen…

Bron: The Guardian

Het koekiesmonster

De cookie-wet is gemaakt om mensen er bewust van te maken dat er nogal wat gerotzooid wordt met je computergegevens. Je ip-adres, je webprogramma, soort computer, besturingssysteem en nog zo wat worden van je rekentuigje gerausd. Nu hebben heel braaf allerlei stekbeheerders de mededeling geplaatst dat ze gebruik maken van koekies en dat die zo handig zijn voor een goed gebruik van de stek. Dat is gewoon flauwekul, maar dat is nog tot daar aan toe. Sommige stekken, zoals die van de publieke omroep, zijn alleen bereikbaar als je ook toestemming geeft die progjes te op je computer te plaatsen. Dat kan toch niet de bedoeling van die wet zijn.
Ik weet het, het CBP is al overwerkt, maar ik ga toch maar eens wat rondneuzen en kijken. Vooral naar stekken die de toegang blokkeren als je geen koekies lust.
Wordt (ook) vervolgd.