EC dient voorstel ‘wet’ cyberweerbaarheid in

De Europese Commissie heeft een voorstel tot een Europese ‘wet’ cyberweerbaarheid ingediend. Die moet de veiligheid en het ongestoorde gebruik van verbonden digitale apparatuur waarborgen door fabrikanten en ontwikkelaars van toepassingen regels op te leggen met betrekking tot beveiliging van opgeslagen gegevens. Daarmee zouden ook digitale inbraken en verstoringen moeilijker moeten worden, hoopt de EC. Lees verder

VK probeert stiekem spionagemiddel op het web uit

Edward Snowden

Edward Snowden (ongedateerde foto van Channel 4)

In 2016 werd in het Verenigd Koninkrijk een wet aangenomen waarin de mogelijkheden van opsporingsdiensten zijn vastgelegd. Het lijkt er nu op dat het land, na uit de EU te zijn gestapt is, er de gang in zet om de burger op het wereldwijde web in de gaten te (kunnen) houden. Er wordt al proefgedraaid met wat het krachtigste systeem van gegevensverzameling zou zijn dat er in enig democratisch land wordt gehanteerd, stelt het Amerikaanse (web)blad Wired. Lees verder

Googlebaas waarschuwt voor gevaren gezichtsherkenning

Googlebaas Sundar Pichai

Sundar Pichai (afb: WikiMedia Commons)

O wee als de vos de passie preekt. Let dan extra goed op. Google is een van de bedrijven die heftig inzet op kunstmatige intelligentie. Daaraan kleven allerlei gevaren en bezwaren. Vandaag stelde Sundar Pichai voor een gehoor in Brussel dat die technologie zowel beloftes als gevaren inhoudt. Hij stelde dat wetgevers daar iets mee moeten doen voor dat er brokken gemaakt worden. Lees verder

Russische internetbreidel officieel van kracht

Protesten tegen webwurgwet in Ruslandin

In Rusland is heftig geprotesteerd tegen de webwurgwet (afb: HRW)

In Rusland is op 1 november een nieuwe wet van kracht geworden waarmee de overheid een wapen in handen krijgt om oppositionele groepen digitaal de mond te snoeren. In het uiterste geval kunnen de autoriteiten zelfs besluiten het Russische web te isoleren van het wereldwijde web, zoals in China nu de normale praktijk is. Zo proberen de machthebbers in Rusland (nog) meer greep te krijgen op het Kremlin onwelgevallige groepen. Lees verder

Parlement VK aanvaardt ‘drakonische’ spionagewet

Britse spionagewet bedreigt democratieEen paar jaar geleden had dit waarschijnlijk niet gekund, die nieuwe wet voor de veiligheidsdiensten in het Verenigd Koninkrijk. Nu krijgen die diensten buitensporige mogelijkheden om in te breken in computers van burgers en om op grote schaal gegevens  te verzamelen. Lees verder

Rusland versterkt greep op ‘poreus’ internet

Russische nieuwsstek Lent-ru

Lenta.ru conformeerde zich aan de ‘wensen’ van het Kremlin

Galina Timtsjenko was blij toen de nieuwsstek waar ze werkte de kaap van 3 miljoen gebruikers per dag rondde. Toen ze dat haar baas vertelde reageerde hij geschokt. Bij zo’n gebruikersaantal wordt de stek het doelwit van het Kremlin. Een maand later werd ze ontslagen en werd een Kremlinvriendelijke journalist ingehuurd voor Lenta.ru. Het Kremlin probeert een steeds steviger greep te krijgen op internet, dat volgens Poetin een project van de CIA is. Lees verder

Goed nieuws: 40% communicatie niet aftapbaar

Goed nieuws: de Belgische justitiële autoriteiten klagen dat 40% van de privégesprekken van boeven niet valt af te luisteren. “De toestand is ernstig en wordt onhoudbaar”, waarschuwen de procureurs-generaal in België.  Het is nu bijna onmogelijk om gebruikers van internet in België te identificeren, net als gebruikers van slimtels. Lees verder

Privacywaakhond VS noemt basis NSA-acties onwettig

Een onafhankelijk door de overheid ingesteld privacyforum in de VS, de PCLOB, heeft in een 238 pagina’s tellend rapport geoordeeld dat het programma van de National Security Agency om massaal gegevens te onderscheppen slechts weinig heeft bijgedragen aan de strijd tegen het terrorisme. Dat programma is volgens de privacywaakhond illegaal en zou beëindigd moeten worden. Lees verder

Meer openheid veiligheidsdiensten zou juist privacy aantasten

Senator Al Franken

Senator Al Franken (D)

Als je door je verdedigingsmiddelen heen bent, kun je nog altijd gewoon frontaal in de aanval. Overheidsambtenaren verantwoordelijk voor de veiligheidsdiensten lijken die koers gekozen te hebben. De eis voor meer openbaarheid uit sommige wetsvoorstellen zou niet de privacy waarborgen, maar eerder een aanslag op de privésfeer van Amerikanen zijn, verklaarden ze tegenover een commissie van het Amerikaanse Senaat, die moet bekijken of extra wetgeving nodig is. De veiligheidsdiensten zijn bang dat ze met de billen bloot moeten en dat verstoort hun ‘uiterst nuttige werk’. Lees verder

Privacywaakhonden vragen EU PRISM door te lichten

De WG29-groep, een bundeling van Europese privacy-organisaties, heeft er bij de vice-voorzitter van de EU, Viviane Reding, op aangedrongen helderheid te verschaffen over de gevolgen van het NSA-afluisterprogramma PRISM voor de Europese burgers. Ook zou de commissie moeten bekijken of de Amerikaanse spionage-activiteiten wel stroken met de wetten in de EU-landen.
Er vindt overleg over dit soort kwesties plaats in een Amerikaans-Europese werkgroep waar ook onafhankelijke deskundigen zitting hebben, maar de gezamenlijke Europese privacy-organisaties vinden dat daarnaast onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of de handelwijze van de NSA door de Europese beugel kan en of de veiligheidsdienst NSA met zijn PRISM-programma niet ernstig over de schreef is gegaan. De organisaties zouden vooral graag duidelijkheid hebben over welke gegevens er verzameld zijn, de voorwaarden waaronder toestemming is verleend voor het afluisteren en welke informatie de burger krijgt. De organisatie vindt ook dat de praktijk in Europa moet worden bekeken in zoverre die raakt aan de bescherming van de privésfeer van de EU-burger.

Bron: Le Monde