Europa ‘ontsteld’ door digitale inbraak bij Gemalto

Gemalto, fabrikant simkaartenEU-vertegenwoordigers hebben volgens de klokkenluiderstek the Intercept van de VS en Groot-Brittannië opheldering geëist over de digitale inbraak bij simkaartfabrikant Gemalco. Volgens documenten die de stek eerder vrijgaf en die afkomstig zijn van klokkenluider Edward Snowden, kunnen Britse en Amerikaanse spionnen met die gestolen gegevens inbreken in mobiele telefoons.
Lees verder

Amerika verzamelt steeds meer gegevens van reizigers

Douane vliegveldDe Amerikaanse grensbewaking vraagt volgens het Duitse blad der Spiegel grote hoeveelheden gegevens op van reizigers naar, van en door Amerika. Al die gegevens worden opgeslagen, want je weet maar nooit of daar een terrorist tussen zit. Het aantal gegevens dat ze verzamelen vertellen ze wel heel (trouwhartig (pdf). Het gaat dan om, onder meer, reisdoel, de methode van betaling van de vliegboeking, bagage enz. Overigens zijn die zaken tussen de VS en de EU in 2012 afgesproken.
Lees verder

Wetenschappers vrezen nieuwe privacyregels EU

Op de webstek van het wetenschapsblad Science staat een opmerkelijk bericht: Europees parlement verscherpt privacyregels. In eerste instantie denk je dan: Wat moeten die wetenschappers met mijn privésfeer, maar al gauw komt de aap uit de mouw. Die nieuwe regels zouden het medisch onderzoek ondermijnen. Niet minder. Het EP stemde ruimhartig met de door de Europese Commissie in 2012 voorgestelde regeling in: 621 voor tegen 10 tegen en 22 onthoudingen. Lees verder

Brazilië en EU willen NSA-vrije verbinding

Dilma Roussef

DIlma Rousseff, president van Brazilië is woest om Amerikaanse spionage.

Brazilië en de Europese Unie hebben onlangs een overeenkomst getekend om een onderzeese kabel aan te leggen tussen Europa en Brazilië. De kabel, die bij Lissabon onderzees gaat en bij Forteleza in Brazilië weer aan land komt, moet er volgend jaar liggen. De kabel is bedoeld als alternatief voor Amerikaanse kabels, waarvan sedert de onthullingen van Snowden bekend is dat die door de NSA afgetapt wordt of kan worden. Nu gebruikt Brazilië nog Amerikaanse kabels voor bijna alle communicatie met Europa. Lees verder

EU-politici: kap met WhatsApp en Facebook

Jan Philipp ALbrecht

Jan Philipp Albrecht

EU-politici en privacybewakers adviseren Europeanen te kappen met WhatsApp en Facebook. De laatste heeft WhatsApp overgenomen voor een slordige 19 miljard dollar (ongeveer € 14 miljard) en de politici en privacybewakers vrezen dat Facebook gebruik gaat maken van de gegevens van de berichtendienst. WhatsApp is een ‘gegevensslingeraar’ die niet volwaardig ontwikkeld zou zijn. De Duitse Europarlementariër Jan Philipp Albrecht (Groenen): “De Europese commissie moet toetsen of er geen mededingingskwesties spelen. Het is duidelijk dat Facebook en WhatsApp samen de markt beheersen.”
De EC is nu aan zet, vindt Albrecht. Volgens hem zijn er genoeg aanknopingspunten voor een nader onderzoek. Vogens Der Spiegel riep ook Albrecht min of meer verdekt op om beide diensten te mijden. “Wie niet wil dat zijn gegevens in een dubieuze app verdwijnen moet naar veiliger alternatieven zoeken.” Zowel WhatsApp als Facebook hebben beveiligingsproblemen. Verschillende berichten melden dat er nogal wat gebruikers overstappen op andere aanbieders zoals Telegram. Facebook kondigde vandaag aan de gevens van WhatsApp niet te gebruiken voor reclamedoeleinden.

Bron: Der Spiegel

Peter Hustinx (EU) wil einde NSA-wildwest

Peter Hustinx

Peter Hustinx

Peter Hustinx, binnen de EU verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens, eist dat de Amerikanen ophouden met hun wildwest-methoden bij hun wereldwijde speurtocht naar terroristen. Hustinx, die zich tot nu toe nauwelijks had gemengd in de discussie over het NSA-schandaal, stelt dat burgers zich steeds vaker afvragen of het nog mogelijk is onbespied op het wereldwijde web te verkeren. Zowel overheidsdiensten als commerciële bedrijven als Google en Twitter blijken hun klanten steeds vaker te beloeren. Dat is volgens Hustinx onacceptabel. “We moeten er aan wennen dat het soms nodig is, maar niet op deze schaal.” Lees verder

EP keurt privacy-voorstel goed

De commissie publieke vrijheid van het Europees Parlement (EP) heeft de voorstellen van de Europese Commissie met overgrote meerderheid (49 tegen 1) goedgekeurd om de privésfeer van Europese burgers  op de digitale media beter te beschermen. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden door het voltallige EP.
In het voorstel voor Europese wetgeving moeten personen vooraf toestemming geven voor het gebruiken van hun persoonsgegevens. Nederland, Groot-Brittannië en Ierland hebben hun bedenkingen, omdat de bepalingen in het voorstel nadelig zouden zijn voor kleinere ondernemingen. Deze week praat de politieke verantwoordelijken in Europa in Brussel over dit thema. De Franse president François Hollande is, mede gezien de recente onthullingen over het NSA-schandaal, sterk voorstander van een stringente EU-regeling. Als het voorstel wet wordt, dan moeten de diverse EU-landen dit in hun eigen wetgeving invoeren, dan zal het voor Amerikaanse ondernemingen die in de EU opereren strafbaar zijn om persoonsgegevens zonder toestemming te ‘exporteren’. De boetes voor de overtredende bedrijven zijn niet mis: de Europese Commissie denkt aan 2% van hun totale jaaromzet, het EP zelfs aan 5%.

Bron: Le Monde

Overheidsspionage VS blijkt al jaren dagelijkse praktijk

Twitterprofiel van PRISM Obama verliest steeds meer geloofwaardigheid. Nadat gister de Britse krant the Guardian onthulde dat de NSA drie maanden lang alle metadata van de grootste Amerikaanse telecomaanbieder Verizon verzamelt, blijkt nu dat die spionage van de NSA et. al. veel wijder verbreid is en al veel langer speelt. De New York Times meldde vandaag dat de Amerikaanse regering heeft toegegeven heimelijk al zes jaar informatie te verzamelen van buitenlanders via bedrijven als Google, Yahoo, Facebook en, recent, via Apple. In dit spionageprogramma, PRISM gedoopt, kijkt de NSA mee met wat buitenlanders uitspoken op het wereldwijde web. Die bekentenis volgde op de onthulling eerder dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten (NSA en FBI) al zeven jaar lang alle metadata (gespreksgegevens, maar niet de inhoud zelf) van Amerikaanse telecombedrijven verzameld heeft.
Die overheidsspionage is al aan de gang onder Bush sedert ’11 september’ (2001), maar is onder het regime van Obama aanzienlijk uitgebreid. Josh Earnest, een woordvoerder van de Amerikaanse president, zou volgens de Volkskrant hebben gezegd dat het verzamelen van dergelijke informatie cruciaal is voor de veiligheid van de VS. Earnest stelde dat het systeem de veiligheidsdiensten de kans geeft om te achterhalen wanneer terroristen en personen verdacht van terrorisme gevaarlijke activiteiten plannen. Volgens hem is dat allemaal legaal en het Congres, het Amerikaanse parlement, zou er alles van weten.
De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de republikein John Boehner, riep president Obama op om uit te leggen waarom de NSA dit soort middelen nodig heeft. Het Congres zou zich over de zaak moeten buigen omdat het een privacy-gevoelig onderwerp betreft. Of Boehner zelf van de praktijken afwist, wilde hij niet zeggen. Zijn partijgenoot Mike Rogers, voorzitter van de Congrescommissie voor de veiligheidsdiensten, stelde dat door het verzamelen van de telefoongegevens in de laatste paar jaar ‘een belangrijke terroristische aanval’ op de VS is voorkomen. Nadere details gaf hij niet.
Trouw meldt dat de EU vindt dat PRISM een interne Amerikaanse aangelegenheid is, maar dat is natuurlijk grote flauwekul. Het gaat ook om het bespieden van het webgedrag (en meer?) van EU-burgers. Bovendien is de EU momenteel in debat over het vaststellen van nieuwe privacyregels, waarbij, onder meer, ook het ‘recht op vergeten‘ zal worden geregeld. De webstek GigaOM zegt dat, onder meer, Amerikaanse lobbyisten onbeschaamd aandringen op ‘versoepeling’ van de Europese privacy-regels. De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren toch al regelmatig haar tengels uitgestoken naar persoonsgegevens van EU-burgers met een beroep op de binnenlandse (=Amerikaanse) veiligheid. NSA volgt al jaren Amerikaanse bedrijven op het web Officieel zijn de cijfers over hoe vaak de Amerikaanse overheid toestemming krijgt te spioneren aan de lage kant (gemiddeld 40 per jaar), maar het webblad Wired laat zien dat je met cijfers prima de waarheid kunt verdraaien. Het aantal geheime gerechtelijke bevelen voortvloeiend uit de Patriot-wet (lid 215) zou zijn toegenomen van 21 in 2009 naar 205 in 2011, maar één zo’n bevel kan over het telefoonverkeer van tientallen miljoenen Amerikanen gaan. Het lijkt er op dat Obama ook op dit punt het regime van de in brede kringen geminachte Bush jr. naar de kroon steekt. Op de stek van Le Monde staat verbeeld hoe de overheidsspionage in zijn werk gaat.

Bronnen: Volkskrant, Trouw, New York Times, the Guardian, Le Monde