Obama maakt geen haast met indamming NSA

Raad voor privacy en burgerrechten

De presidentiële raad voor privacy en burgerrechten in vergadering

Een jaar geleden adviseerde de presidentiele raad voor de privacy en burgerrechten van VS-president Barrack Obama orde op zaken te stellen bij de overactieve en weinig doelmatige spionagedienst NSA, maar de raad moet concluderen dat er sedertdien weinig is gebeurd. De afluisterprogramma’s die destijds werden gekenschetst als illegaal en onproductief, gaan ondertussen onverminderd voort, aldus het adviesorgaan van Obama. Lees verder

Sta je al op de terroristenlijst?

Terroristenlijst

Je kunt op zeer futiele gronden op de Amerikaanse terroristenlijst terechtkomen (afb: Creative Commons)

Amerika is een rechtstaat, zou je denken, maar steeds vaker treedt de overheid van dat land eigenmachtig op zonder dat de gebrandmerkte verdachte een kans heeft zich te verweren bij een gerechtelijke instantie. Het kwalijkste voorbeeld is natuurlijk dat president Barrack Obama opdracht geeft om mensen te vermoorden met droons, zonder dat daar een rechter aan te pas komt. De oorlog tegen het terrorisme heet dat dan. Daar maakt ook de NSA deel van uit en ook de FBI. Als je in de ogen van deze organisaties verdacht wordt van terroristische sympathieën, dan kun je op lijst terechtkomen en volgens het Engelse dagblad the Guardian kan dat je leven een vervelende wending geven. Waarom houdt niemand toezicht op die terroristenlijst (en de gevolgen die dat voor betrokkenen kan hebben), vraagt die krant zich af? Ja waarom niet? Obama kan ook nog steeds ongestoord zijn moorddroons versturen zonder dat daar in het westen een haan naar kraait. De oorlog tegen die vuige terroristen, hè.
Lees verder

Greenwald: “Niet alleen de schurken worden afgeluisterd”

Martin Luther King

Martin Luther King een terrorist…?

Geloof het niet dat veiligheidsdiensten alleen maar achter de echte boeven aan zitten, schrijft ‘klokkenluiderspen’ Glenn Greenwald in de Britse krant the Guardian, waar hij zijn eerste geruchtmakende artikelen schreef over het immense afluisterschandaal van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA. “Overheden bespioneren vaak mensen die de macht uitdagen”, schrijft de Amerikaan in zijn nieuwe boek “No place to hide” over het NSA-schandaal en klokkenluider Edward Snowden. Lees verder

Obama achter plan NSA aan banden te leggen in VS

Obama en de NSA

Barrack Obama op een persconferentie tijdens de wereldkerntop in Den Haag.

Het heeft wat voeten in aarde gehad en of het er ook echt van komt moeten we nog maar afwachten, maar de Amerikaanse president Barrack Obama heeft in de nasleep van de kerntop in Den Haag gezegd achter het plan van het miniserie van defensie te staan om de tomeloze activiteiten van de veiligheidsdienst aan banden te leggen. Voor zover ik begrijp gaat het dan vooral om het massaal verzamelen van gegevens en berichten van Amerikanen. Wat de dienst in de rest van de wereld doet zal de meeste Amerikanen een zorg zijn. Obama wilde op de persconferentie niet zeggen dat niet-Amerikanen dezelfde behandeling zullen krijgen, maar stelde wel dat ook daar zorgvuldiger geopereerd zou moeten wordne. Edward Snowden, de aanstichter van alle commotie rond de NSA, was positief over de plannen. Snowden stelde ook dat Obama nog steeds niet heeft willen toegeven dat de sleepnetoperaties van de NSA onnut zijn, zo meldt het Britse dagblad the Guardian. Lees verder

“Obama grootste vijand persvrijheid in een generatie”

James Rise, verslaggever van de Amerikaanse New York Times, noemt Obama en zijn regering “de grootste vijand van de persvrijheid gedurende zeker een generatie.” Risen is gedwongen te getuigen tegen een voormalige medewerker van de CIA. Hij deed zijn uitspraak tijdens een congres in New York. Lees verder

VS door VN ‘aan vestje getrokken’

Detention Center At Guantanamo Bay Remains Despite Attempts At ClosureDe VS hebben kritische vragen gekregen over de zogenaam-de terroristen die Amerika al jaren zonder enige vorm van proces gevangen houden op een Amerikaanse basis op Cuba. Ook de massale spionageactiviteiten van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA kreeg kritiek van de mensenrechtencommissie van de VN, die zitting houdt in Genève. De kritiek is onderdeel van een proces waarbij de VN-commissie bekijkt of de landen die het internationale verdrag voor burgerlijke en politieke rechten van de VN (ICCPR) hebben ondertekend, zich wel aan hun afspraken houden. De VS hebben dat verdrag in 1992 ondertekend.Volgens de Amerikanen zitten de nu nog 154 gedetineerden in Guantanamo Bay volgens zowel internationaal als Amerikaans recht daar terecht vast. Het is alleen zo dat als de gevangenen nog als bedreiging voor de veiligheid van Amerika worden gezien, ze niet worden vrijgelaten. Een schandalig en schaamteloos antwoord, waar Poetin nog een puntje aan kan zuigen.
Ook bij het NSA-schandaal doen de Amerikanen of hun neus bloedt.Ze noemen de spionageactiviteiten wettig en onderworpen aan deugdelijk toezicht. De gegevens werden verzameld om geldige redenen. Een Amerikaanse regeneringsvertegenwoordiger noemde het feit dat de geheime rechtbank die toestemming moet geven voor de acties van de NSA uit 11 rechters bestaat een bewijs van de Amerikaanse ‘zorgvuldigheid’ in deze,
Dat flauwekulargument werd bij een hoorzitting aangevochten door de Amerikaanse burgerrechtenorganisatie ACLU. Die betwijfelde of de overheid daadwerkelijk werkt aan hervormingen met betrekking tot gegevensverzameling. Als de door president Barrack Obama beloofde hervormingen al worden doorgevoerd, dan voldoet Amerika nog steeds niet aan artikel 17 van het VN-convenant, vindt de organisatie. “In plaats van grenzen te stellen aan de spionage-activiteiten van de NSA, heeft president Obama de wereldwijde, massale onderschepping van gegevens vastgespijkerd als NSA’s missie.” Na de zittingen gaat de commissie een eindrapport opmaken, dat, naar ik begrepen heb, verder geen echte konsekwnties heeft voor de VS.

Bron: the Guardian

Regering VS gevaar voor het web volgens Facebook-baas

Mark Zuckerberg, baas van Facebook, vindt de Amerikaanse overheid een gevaar is voor internet. Op zijn eigen Facebook-pagina schreef hij dat zijn mensen nu bezig zijn de veiligheid van Facebook te vergroten met het idee dat ze dat doen om de gebruikers te beschermen tegen misdadigers en niet tegen onze eigen regering. Zuckerberg is een van de spraakmakende figuren in de wereld van het wijde web, die er bij de Amerikaanse president Obama op hebben aangedrongen opener te zijn over de spionageactiviteiten van overheidsinstellingen (zoals de NSA). “De Amerikaanse overheid zou de kampioen van internet moeten zijn, niet de bedreiging.”  De gebruikers zullen zich, samen met de webbedrijven, moeten verdedigen tegen deze ongewenste overheidsbemoeienis. “Samen kunnen we iets mooiers en belangrijkers maken, dat ook nog eens veilig is. Ik zie er op toe dat dat ook gebeurt.” Vrome praatjes voor iemand die rijk wordt van het verkopen van gegevens van de Facebookers, dunkt me.

Bron: ABC

Privacywaakhond VS noemt basis NSA-acties onwettig

Een onafhankelijk door de overheid ingesteld privacyforum in de VS, de PCLOB, heeft in een 238 pagina’s tellend rapport geoordeeld dat het programma van de National Security Agency om massaal gegevens te onderscheppen slechts weinig heeft bijgedragen aan de strijd tegen het terrorisme. Dat programma is volgens de privacywaakhond illegaal en zou beëindigd moeten worden. Lees verder

VS weigeren Duitsers niet meer af te luisteren

Gerhard Schindler (BND)

BND-chef Gerhard Schindler

De VS willen Duitsland niet toezeggen dat het land niet door Amerikaanse veiligheidsdiensten wordt afgeluisterd. De Amerikanen zijn zelfs niet bereid de Duitsers te garanderen dat de politieke leiders van het land niet worden bespioneerd, zo meldt het Duitse blad Der Spiegel. Toen bekend was dat de VS op grote schaal Duitsland en Duitse politici heeft bespioneerd, werd het zelfs de immer onderkoelde Angela Merkel wat te veel. Obama nodigde haar uit, maar dat betekent niet dat de Amerikanen hun leven zullen beteren. Lees verder