Obama maakt geen haast met indamming NSA

Raad voor privacy en burgerrechten

De presidentiële raad voor privacy en burgerrechten in vergadering

Een jaar geleden adviseerde de presidentiele raad voor de privacy en burgerrechten van VS-president Barrack Obama orde op zaken te stellen bij de overactieve en weinig doelmatige spionagedienst NSA, maar de raad moet concluderen dat er sedertdien weinig is gebeurd. De afluisterprogramma’s die destijds werden gekenschetst als illegaal en onproductief, gaan ondertussen onverminderd voort, aldus het adviesorgaan van Obama. Lees verder