Rechter veroordeelt gegluur NSA maar verbiedt het niet

NSA-sprionageRepublikeinse senatoren (VS) overwegen de plannen op te schorten om de geldigheid van de roemruchte Patriot Act  te verlengen, nadat rechters het grootscheeps verzamelen van communicatiegegevens door de Amerikaanse veiligheidsdienst als illegaal hadden betiteld. Eind van de maand verloopt dat deel van die antiterrorismewet, sectie 215, waarmee de NSA zijn acties rechtvaardigt. De Republikeinen is er alles aan gelegen de bevoegdheden van de NSA te handhaven, zo niet uit te breiden. Overigens wensten de rechters geen einde te maken aan die illegale praktijken, omdat het Congres bezig is met de wet. Lees verder

Privacywaakhond VS noemt basis NSA-acties onwettig

Een onafhankelijk door de overheid ingesteld privacyforum in de VS, de PCLOB, heeft in een 238 pagina’s tellend rapport geoordeeld dat het programma van de National Security Agency om massaal gegevens te onderscheppen slechts weinig heeft bijgedragen aan de strijd tegen het terrorisme. Dat programma is volgens de privacywaakhond illegaal en zou beëindigd moeten worden. Lees verder