Congres VS geeft toestemming nog zes jaar ongeremd te ‘gluren’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel goedgekeurd om de veiligheidsdiensten nog eens zes jaar vrijwel ongeremd de digitale handel en wandel van buitenlanders buiten de VS te begluren, met als enige excuus dat de nationale veiligheid in het geding wordt geacht. Er was een voorlopige verlenging tot 19 januari voorzien na een bijeenkomst in december. De Senaat moet er nog over stemmen of het betreffende wetsgedeelte daadwerkelijk met zes jaar zal worden verlengd, maar gegeven de Republikeinse meerderheid in de Senaat zal dat geen probleem zijn voor president Trump. Ook de Senaat ging akkoord met de verlenging van het gluurwetonderdeel. 65 senatoren waren voor, 34 tegen. Er werden daar weinig woorden aan vuilgemaakt. Met deze goedkeuring is de kogel door de kerk.
Lees verder

Rechter veroordeelt gegluur NSA maar verbiedt het niet

NSA-sprionageRepublikeinse senatoren (VS) overwegen de plannen op te schorten om de geldigheid van de roemruchte Patriot Act  te verlengen, nadat rechters het grootscheeps verzamelen van communicatiegegevens door de Amerikaanse veiligheidsdienst als illegaal hadden betiteld. Eind van de maand verloopt dat deel van die antiterrorismewet, sectie 215, waarmee de NSA zijn acties rechtvaardigt. De Republikeinen is er alles aan gelegen de bevoegdheden van de NSA te handhaven, zo niet uit te breiden. Overigens wensten de rechters geen einde te maken aan die illegale praktijken, omdat het Congres bezig is met de wet. Lees verder

Mogelijk onderzoek naar martelpraktijken CIA

Amerikaans senator John McGain

Amerikaans senator John McGain

De vraag is of de Amerikaanse inlichtingendienst CIA wordt vervolgd voor marteling van gevangenen. Recente publicaties in de New York Times laten zien dat die dienst erg geïnteresseerd is in medewerkers van parlementariërs die bij het parlementaire onderzoek van die zaak betrokken zijn. Volgens het dagblad, dat daarbij anonieme bronnen aanhaalt, is de geheime dienst er in geslaagd het Senaatsnetwerk binnen te dringen dat in 2012 gebruikt werd voor het opstellen van een rapport over de ondervragingsmethoden in clandestiene gevangenissen door de CIA. Het vertrouwelijke rapport, dat 6000 bladzijden telt, is het resultaat van drieeneenhalf jaar onderzoek. Het zou concluderen dat de vaak gewelddadige ondervragingstechnieken van de geheime dienst niet hebben geleid tot inlichtingen over de verblijfplaats van Osama bin Laden. Die werd in 2011, zonder enige vorm van proces, in Pakistan vermoord. Het rapport is nog steeds niet vrijgegeven. “Als ze dat gedaan hebben, dan is dat schandalig”, zei de republikeinse senator John McCain. “Dat kunnen we niet dulden in een democratie.”

Bron: Le Monde

Alle Amerikanen in biometrische databank?

Langzaam maar zeker spant het digitale net zich om ons. In ieder geval in de VS, maar onze eigen Ivo Opstelten (minister van, onder meer, veiligheid) doet ook alle mogelijke moeite om de wet op de bescherming persoonsgegevens tot een lachertje te maken. Amerika is ons voorland. Het immer alerte webblad Wired kwam er achter dat de Amerikaanse overheid iedereen biometrisch in kaart probeert te brengen via een wet die bedoeld is de immigratie beter te regelen. In het Amerikaanse parlement ligt een wetsvoorstel om een biometrische databank op te zetten van, nagenoeg, elke Amerikaanse ingezetene. Verstopt in 800 pagina’s wetgevingstekst van het ministerie voor binnenlandse veiligheid staat een passage over een onschuldig fotohulpmiddel. Dat blijkt een stevige databank te zijn met namen, leeftijden, burgerservicenummers, foto’s van iedereen in het land met een rijbewijs of andere identiteitskaart. Werkgevers zouden verplicht moeten zijn om daarin te kijken als ze iemand aannemen of te verifiëren of degene die ze aannemen ook is waarvoor die zich uitgeeft. Daarmee vallen natuurlijk ook meteen de illegalen door de mand.
Het gaat allemaal over om niet gedocumenteerde immigranten, zeg maar illegalen, beter in de gaten te kunnen houden, maar gevreesd wordt echter dat op den duur iedereen op elk moment gecontroleerd zal gaan worden: bij het kopen van een huis, het openen van een bankrekening enz.
Het wetsontwerp, dat nu in de Senaat is ter beoordeling, gaat over werkgelegenheid, maar volgens Wired heeft de historie aangetoond dat die dingen steeds weer gaan schuiven. “Het is een verandering in de relatie tussen de burger en de staat”, zegt Chris Calabrese van de Amerikaanse vereniging van burgervrijheden. “Je moet nu toestemming hebben om dingen te kunnen doen.” Als de wet door de Senaat komt, tenminste.

Bron: Wired