Amerika verzwaart bedenkelijke spionagewet

FISA

Justitie VS (afb: WikiMedia Commons)

De pot verwijt de ketel, zou je kunnen zeggen. De VS hebben altijd een grote mond als  e-krakers met, gedachte, afkomst uit China, of Rusland die de belangen van die federatie bedreigen door hun digitale inbraken, maar de Amerikanen zijn zelf ook niet vies van webaanvallen en inbreken in andermans digitale huizen.
Daarbij beroepen de Amerikaanse veiligheidsdiensten en andere opsporingsorganisaties  zich op de spionagewet FISA, die die diensten een bijna grenzeloze toestemming geeft iedere niet-Amerikaanse burger te bespioneren. Nu is de geldigheid van die wet weer met twee jaar verlengd met een toevoeging die de mogelijkheden van de veiligheidsdiensten nog wat verder oprekken. Lees verder

Congres VS geeft toestemming nog zes jaar ongeremd te ‘gluren’

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een voorstel goedgekeurd om de veiligheidsdiensten nog eens zes jaar vrijwel ongeremd de digitale handel en wandel van buitenlanders buiten de VS te begluren, met als enige excuus dat de nationale veiligheid in het geding wordt geacht. Er was een voorlopige verlenging tot 19 januari voorzien na een bijeenkomst in december. De Senaat moet er nog over stemmen of het betreffende wetsgedeelte daadwerkelijk met zes jaar zal worden verlengd, maar gegeven de Republikeinse meerderheid in de Senaat zal dat geen probleem zijn voor president Trump. Ook de Senaat ging akkoord met de verlenging van het gluurwetonderdeel. 65 senatoren waren voor, 34 tegen. Er werden daar weinig woorden aan vuilgemaakt. Met deze goedkeuring is de kogel door de kerk.
Lees verder

Overheden vragen Google steeds meer gebruikersgegevens

Google-logoVolgens het jongste transparantierapport van webreus Google vragen overheden wereldwijd steeds meer gebruikersgegevens op. Het eerste halfjaar was dat 15% meer dan in de laatste helft van 2013. Ten opzichte van 2009, toen Google begon met de publicatie van transparantierapporten, is het aantal aanvragen met 150% gestegen, uit de VS zelfs met 250%. Lees verder

NSA lijkt steeds meer op Jacques Clouseau

Inspecteur Clouseau

Inspecteur Clouseau

De veelvuldig en terecht gewraakte Amerikaanse veiligheidsdienst NSA doet me steeds vaker denken aan inspecteur Jacques Clouseau, de klungelige Franse speurder die werd gepersonifieerd door de inmiddels overleden acteur Peter Sellers. In tegenstelling tot de NSA had Clouseau, ondanks al zijn geklungel, nog resultaat ook, maar dat kan hij niet helpen. Hij had absoluut niet in de gaten wat er werkelijk aan de hand was, net als de NSA. De dienst is op de vingers getikt omdat die op grote schaal en vaak niet legaal gegevens heeft verzameld, maar nu een Amerikaanse organisatie (EFF) via de rechter gegevens opvraagt komt die ‘almachtige’ dienst in de problemen. Het zou ondoenlijk zijn om al die, al dan niet legaal, opgehaalde gegevens te bewaren. Lees verder

NSA luisterde Amerikanen af zonder aparte toestemming

NSADe Amerikaanse veiligheidsdienst, die zijn pijlen vooral gericht zou moeten hebben op het buitenland, heeft, zonder apart gerechtelijk bevel, ook gesprekken en berichten van Amerikaanse burgers onderschept. In een brief aan senator Ron Wyden, van de Amerikaanse commissie stiekem, beaamt spionnenbaas James Clapper dat voor het eerst. Dat zou zijn gebeurd om de goedkeuringsprocedures in te perken en zou geheel volgens de regels van de grondwet hebben plaatsgevonden, stelt Clapper. Clapper vertelt niet hoe de NSA daarbij te werk ging. Hij schreef de brief nadat Wyden in januari hem had gevraagd of die ongeautoriseerde onderscheppingen ook zijn voorgekomen. Lees verder

Obama probeert publiek te paaien inzake Patriot Act

Ondanks dat het Amerikaanse Witte Huis steeds maar weer beklemtoont dat de grootscheepse afluisterpraktijken van de NSA netjes volgens de regels van de Amerikaanse wetgeving verlopen, wil hij zijn talloze kritikasters toch enigszins tegemoetkomen. Een belangrijk pijnpunt in de wetgeving is de inmiddels beruchte sectie 215 van de zogeheten Patriot Act (onderdeel van de FISA), de wettelijke basis voor de afluisterpraktijken van de NSA. De ontwerper van die wet, de republikein James Sensenbrenner zei dat de Amerikaanse overheid een loopje neemt met de wettelijke norm van sectie 215. “Ik geloof dat we stappen kunnen maken om de mensen vertrouwen te geven dat die sectie niet wordt misbruikt”, zei Obama volgens de Washington Post. Hij belooft meer informatie, een grotere transparantie en beperkingen op toepassing van dit wettelijke middel. Wat hij gaat veranderen vertelde Obama er niet bij.
Een ander gevoelig punt is de geheime rechtbank (FISC), die de verzoeken van de NSA om af te luisteren en gegevens te onderscheppen op internet en in het telefoonverkeer moet beoordelen op hun rechtmatigheid en die ook toestemming moet verlenen. Er zou volgens de Amerikaanse president onafhankelijk toezicht moeten komen om er voor te zorgen dat de burgerrechten gewaarborgd blijven.
Ook de afluisterpraktijk zelf zou transparanter (hét modewoord in de politieke wereld, kennelijk) moeten worden. Veiligheidsdiensten zullen zo veel mogelijk inzicht moeten geven in wat ze uitspoken. Dat betekent ook dat de overheid duidelijk moet maken hoe zij de wet interpreteert. Er zou in dit verband een soort ombudsman moeten komen die informatie zou moeten verstrekken over afluister- en onderscheppingsacties. Daarnaast moet er een apart forum komen die het afluisteren beter verteerbaar zou moeten. Dat forum zou maatregelen moeten voorstellen die kunnen helpen om burgers vertrouwen te geven dat de overheid geen misbruik maakt van zijn wettelijke bevoegdheden. Binnen 60 dagen zou dat forum een voorlopig rapport met aanbevelingen moeten uitbrengen, het definitieve moet dan eind van dit jaar verschijnen.
Obama doet nu wel allerlei voorstellen, maar eerder verbood hij Amerikaanse burgers min of meer, die zich in hun burgerrechten voelen aangetast, naar de rechter te stappen. De Amerikaanse rechters volgen die ‘onvervolgbaarheid’ van overheid in deze min of meer. In een normale rechtspraktijk wordt de interpretatie van een wet bepaald door rechters, de zogeheten jurisprudentie. Ook de volksvertegenwoordiging zou een vinger aan de pols moeten houden, maar kennelijk vertrouwt Obama niet op de normale regels van de rechtstaat en de democratie. De winnaar van de Nobelprijs van de vrede houdt ook bij hoog en bij laag vol dat de Patriot Act een zeer nobel doel dient (het verzekeren van de veiligheid van Amerika en de Amerikanen) en dat de, eventuele, aantasting van de burgerrechten hierbij zeer goed te verdedigen is. Het lijkt er dan ook op dat de voorstellen van Obama niet meer zijn dan een doekje voor het bloeden.
Inmiddels heeft volgens het Franse dagblad Le Monde Obama contact gehad met Google, Apple en AT&T over de afluisterpraktijken van NSA. Het gesprek, waaraan ook vertegenwoordigers zullen deelnemen van organisaties die opkomen voor de privacyrechten van burgers, zal moeten gaan over de door Edward Snowden onthulde, door de wet gesanctioneeerde gegevensdiefstal door de NSA. Onduidelijk is of het gesprek al heeft plaatsgevonden. Volgens het Franse persbureau was dat nog niet het geval, volgens Politico zou dat afgelopen donderdag hebben plaatsgevonden. Hoe dan ook, ook dit lijkt een actie van Obama die er alleen op gericht is om de gemoederen over het NSA-schandaal wat tot rust te brengen.

Bronnen: Washington Post, Le Monde