Kerry verontschuldigt zich half voor NSA-schandaal

Keith Alexande

NSA-chef Keith Alexander is niet in zijn eerste leugen gestikt (foto: Le Monde)

De eerste verdedigingslinie van de Amerikaanse overheid toen Edward Snowden de eerste NSA-documenten vrijgaf was dat het niet waar was en dat die veiligheidsdienst goed werk deed/doet in de strijd tegen het terrorisme. Later probeerde Obama en zijn medestanders het te doen voorkomen dat het allemaal niet zo erg was. Inmiddels lijkt het er op dat de Amerikaanse regering zo langzamerhand is overgeschakeld naar een schadebeperking door, halfhartige, verontschuldigingen aan te bieden. Amerikaans minister van buitenlandse zaken John Kerry, zei tenminste dat sommige acties van de NSA te ver waren gegaan en te veel op de ‘automatische piloot’ waren uitgevoerd zonder dat het Witte Huis daar van zou hebben geweten. Hij wil daar met Amerika’s bondgenoten over praten, zo meldt de Britse krant The Guardian. “We gaan proberen te voorkomen dat dat in de toekomst weer gebeurt.” Lees verder

James Clapper: “Zij doen het ook…”

Dianne Feinstein

Democratisch senator Dianne Feinstein (foto: Huffington Post)

James Clapper, de Amerikaanse veiligheidspaus, wees gister met de vinger terug naar Europa: “Hunnie doen het ook”. Clapper moest zich voor een parlementscommissie verantwoorden voor het afluisteren van de halve wereld, maar vooral toch van de leiders van bevriende landen. Commissie Mike Rogers (Republikein) vroeg Clapper of de bondgenoten omgekeerd ook de Amerikanen bespioneerden. Lees verder

Syriës elektronisch leger slaat weer toe in Witte Huis

Het Syrische elektronische leger, een groep e-krakers die het Assad-regime steunt, heeft gister naar eigen zeggen de Facebook- en Twitter-profielen van VS-president Barrack Obama gekraakt. Zo is er een tijdje een koppeling op geplaatst met een YouTube-filmpje over de ‘Syrische waarheid’, waarop is te zien dat de rebellen en niet Assad in Syrië de misdadigers zijn. Zondag meldde het ‘leger’ al de stek barackobama.com, bedoeld voor donaties voor de campagnes van Obama, te hebben gekraakt. Het zou ook toegang hebben gehad tot de e-mailberichten van leden van de Obama-campagnegroep. Als bewijs is een bericht van campagnemedewerkster Suzanne Snurpus getoond. Het Syrische elektronische leger heeft eerder al de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen op de Twitterprofielen van enkele Angelsaksiche media zoals The Financial Times, BBC en het persagentschap AP. Twee maanden geleden kraakten ze de stek van The New York Times, waardoor die uren niet meer bereikbaar was.

Bron: Le Monde

Angela’s mobiel afgeluisterd door NSA

Veilige foon Merkel

Angela Merkel toont in maart op de CeBit een uiterst veilige Blackberry Z10, die de Duitse regering gebruikt (foto: Der Spiegel)

Met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. De nieuws-gierigheid van de Ameri-kaanse veiligheids-dienst NSA kent alleen niet geen grenzen, maar handelt ook zonder aanziens des persoons. Zo kan het dus gebeuren dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel is (wordt?) door de NSA. Merkel is boos als het bericht in Der Spiegel, waarin het nieuws gemeld werd, waar zou zijn. Obama zou volgens het Amerikaanse tijdschrift Time in een onderling telefoongesprek gezegd hebben dat de VS Merkel niet hebben afgeluisterd.
Lees verder

NSA ging duizenden malen over de schreef

Hoofdkwartier NSAHoofdkwartier NSA in Fort Meade (Maryland) (foto: Wikipedia)

 

 

 

 

De Amerikaanse militaire veiligheidsdienst NSA zou met zijn spionage-activiteiten duizenden keren over de schreef zijn gegaan. Patrick Leahy, de voorzitter van de senaatscommissie voor juridische zaken, heeft meer hoorzittingen aangekondigd om de handel en wandel van de NSA bij het afluisteren van Amerikanen te onderzoeken. De onthullingen komen uit de gelekte documenten en zijn in tegenspraak met wat NSA-directeur Keith Alexander heeft beweerd, tegenover, onder meer, parlementsvertegenwoordigers. Volgens een intern overheidsrapport en andere documenten die de Washington Post ontving van klokkenluider Edward Snowden, overschreed NSA sedert 2008, toen het Amerikaanse parlement de NSA de bevoegdheid gaf tot massale onderschepping van telefoon- en internetgegevens,  stelselmatig zijn bevoegdheden of de privacyregels. Het rapport uit mei 2012 constateerde 2726 overtredingen in de voorgaande 12 maanden. De documenten maken ook duidelijk dat NSA-medewerkers informatie achterhielden voor de geheime rechtbank (FISC), die wordt geacht de gangen van de dienst te controleren, en voor de Amerikaanse regeringsinstanties waaronder de dienst ressorteert. In één geval stelde de dienst de geheime rechtbank niet op de hoogte van een nieuwe techniek van verzamelen tot die al maanden in gebruik was. De rechtbank beoordeelde de methode vervolgens als ongrondwettig. Het ging daarbij om het verzamelen voor grote hoeveelheid internationale gegevens, onder meer ook e-berichten, die via glasvezels in de VS werden verzonden. De NSA zou niet in staat zijn de Amerikaanse gegevens van de buitenlandse te scheiden (het stelen van buitenlandse telefoon- en webgegevens vinden Amerikanen niet zo’n probleem). De rechtbank stelde dat de NSA zich aan de privacyregels dient te houden of anders het programma moest stoppen.
De regering Obama heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat de uitspraak van de rechtbank naar buiten zou komen, ondanks de belofte van de president om meer informatie te geven over de afluisterpraktijken van de NSA. Volgens het rapport waren de meeste overtredingen van de NSA onopzettelijk.
Burgerrechtorganisaties willen dat al de gangen van de NSA worden onderzocht. “De recente onthullingen schilderen een beeld van wangedrag en geven aan dat wat we nu weten niet voldoende is. Zelfs de rechtbank die belast is met het toezicht heeft moeten toegeven dat het de capaciteit niet heeft alle activiteiten van de NSA te controleren”, zei  Faiza Patel van de juridische faculteit van de universiteit van New York. “Het is tijd dat we eens goed inventariseren hoe de NSA werkt.” Patrick Leahy, voorzitter van de senaatscommissie voor juridische zaken, heeft in het jongste verleden, vergeefs, geprobeerd de wet te laten veranderen. Hij wil dat er meer hoorzittingen zullen komen. Volgens hem heeft het Amerikaanse volk er recht op naar eer en geweten geïnformeerd te worden. “Ik ben bang dat we nog steeds niet de eerlijke antwoorden krijgen van de NSA.”

Bron: Wired

Het NSA-schandaal gaat Amerika miljarden kosten

afluisterfreakobama De Amerikaanse president Barrack Obama blijkt het lef te hebben de Russische president Poetin de Russische anti-homowetgeving te verwijten. Ook is Obama niet geamuseerd door het tijdelijk politiek asiel dat Rusland ’s lands grootste vijand Edward Snowden heeft verleend. Obama gaat voor straf niet naar de G-20-bijeenkomst in Moskou.
Obama heeft natuurlijk tonnen boter op zijn hoofd. Niet alleen verdedigt hij de grootscheepse afluisterpraktijken van de veiligheidsdienst NSA met hand en tand, maar ook zet hij alles op alles om Snowden in zijn nek te kunnen grijpen.

Dat NSA-schandaal gaat de Amerikanen geld kosten, zo meldt de Washington Post. Naar schatting van de Information Technology and Innovation Foundation kost dat Amerikaanse bedrijven de komende drie jaren tussen de $ 20 en 35 miljard.  Slachtoffers zijn bedrijven die zich toeleggen op het opslaan van gegevens: de wolktechnologie. Dat is een grote en snelgroeiende markt van $131 miljard over 2013 en $207 miljard in 2016. Die markt wordt nu nog overheerst door Amerikaanse bedrijven, maar Amerikaanse branchevereniging Cloud Security Alliance heeft uitgezocht dat 10% van de niet-Amerikaanse ondernemingen hun contract met Amerikaanse wolkbedrijven hebben geannuleerd, terwijl meer dan de helft van de niet-Amerikaanse ondervraagden aarzelt met Amerikaanse bedrijven in zee te gaan.
De Europeanen en andere niet-Amerikanen zijn beducht voor de Amerikaanse regels waaraan bedrijven in de VS onderhevig zijn. Overheidsdiensten zoals de NSA kunnen van die bedrijven eisen, op basis van uiterst vage regels, dat ze hun gegevens op tafel leggen; ook die welke toebehoren aan hun klanten en gebruikers. Die Europese beduchtheid is niet van de laatste tijd. Al eind vorig jaar had het Europese Parlement zijn bedenkingen tegen het stallen van gevoelige gegevens op Amerikaanse computers. Een verstandig mens houdt zijn gevoelige gegevens in eigen beheer en zet die niet op een server, waar die dan ook moge staan. Vooral Duitsland is een fel tegenstander van de NSA-praktijken. “Amerikaanse bedrijven die niet aan de Europese normen voldoen, zouden niet meer op de Europese markt mogen opereren”, zei de Duitse minister van justitie Sabine Leutheusser-Schnarrenberger maandag 5 augustus na ondertekening van een gemeenschappelijke verklaring met Frankrijk over een betere bescherming van persoonsgegevens in Europa. Duitsland heeft volgens de minister de strengste regels voor de bescherming van persoonsgegevens, zei ze in  Die Welt. Die zouden model moeten staan voor Europa. “We zijn op Europees niveau bezig regels op te stellen tegen massaspionage.”

Bron: Washinton Post (afb. xandernieuws.punt.nl)

Motie NSA-schandaal te beëindigen verworpen

Keith Alexander

NSA-baas Keith Alexander lobbyde om de NSA-motie van tafel te krijgen (foto: http://eyebama.onehumanbeing.com/2013/07/)

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft met een nipte meerderheid een motie van de Republikeinse afgevaardigde Justin Amash verworpen (205 voor 217 tegen), die beoogde de verzameldrift van de veiligheidsdienst NSA aan banden te leggen. Volgens Amash verzamelt de overheid gegevens van mensen die op geen enkele manier verdacht zijn. Volgens zijn partijgenoot Mike Rogers zou het aannemen van de motie Amerika weer terugwerpen naar 10 september (2001).
Obama heeft er hard aan getrokken om de motie verworpen te krijgen. Hij liet, onder meer, NSA-baas Keith Alexander lobbyen tegen de motie.  Een woordvoerder van het Witte Huis verklaarde dat de motie geen voorbeeld is van een geïnformeerd, open en vrij proces. De woordvoerder vergat daarbij te vermelden dat het afluisterprogramma van de NSA ook niet aan die criteria voldoet, zo meldt het webblad Wired.

De wet waarop de NSA zijn afluister’bevoegdheid’ op baseert is de, inmiddels, sterk omstreden Patriot Act en vooral sectie 215 daarvan. Die geeft een geheime veiligheidsrechtbank het recht veiligheidsdiensten te autoriseren massale afluistercampagnes uit te voeren (met in begrip van banktransacties, artsen en telefoonmaatschappijen). Eerdere pogingen om de wet aan te passen of af te voeren zijn steeds gestuit op hardnekkig verzet. Obama vindt de bevoegdheden nodig voor het bewa(k)(r)en van ’s lands veiligheid. Burgers hebben volgens de Amerikaanse regering niet het recht de Amerikaanse overheid hierover op het matje te roepen, betoogde de regering voor een federale rechtbank waar een zaak loopt die burgers tegen de regering hebben aangespannen over de rechtmatigheid van de massale afluisterpraktijken van de NSA. Dat zou in publieke belang zijn, aldus de regering.

Inmiddels lijkt de ‘aanstichter’ van het NSA-schandaal  een klein stukje gevorderd te zijn in zijn worsteling ergens ter wereld politiek asiel te krijgen. Hij mag voorlopig in Rusland blijven. Voorlopig is ie overigens nog niet van het luchthaventerrein af.
Wordt vervolgd.

Bron: Wired

Burgerorganisaties VS proberen datadiefstal door NSA te stoppen

De NSA ligt ook in Amerika onder, niet al te hevig, vuur.
Obama en zijn regering krijgen het ook in eigen land steeds harder voor hun kiezen met het NSA-afluisterschandaal. Het Elektronische Privacyinformatiecentrum (EPIC) heeft het Amerikaanse hooggerechtshof gevraagd het verzamelen van de metadata van miljoenen Amerikaanse telefoons te staken. “Dat is niet overeenkomstig de bevoegdheid die het Congres de FISC (geheime rechtbank die het verzamelen van de metadata door de NSA goedkeurde; as) heeft verleend”, stelt de organisatie in een petitie (.pdf). Inmiddels heeft een federale rechter in San Fransisco bepaald dat de overheid niet louter met het argument ‘staatsgeheim’ een rechtszaak kan blokkeren. In die zaak was de overheid gedaagd dat het telefoonmaatschappij AT&T toestond telefoongegevens aan de NSA door te sluizen. Die zaak loopt al vanaf 2008 en komt nog een staartje aan.
Dit verzoek van EPIC is een van een aantal juridische pogingen het verzamelen van telefoongegevens stop te zetten. Bij lagere rechtbanken zijn twee andere zaken aangespannen tegen de overheid, zo meldt het webblad Wired. Een daarvan is van Larry Klayman, oud voorzitter van de burgerorganisatie Judicial Watch. Volgens Klayman heeft de overheid illegaal gegevens van zijn telefoonabonnement bij Verizon verzameld. De Amerikaanse Unie voor Burgervrijheden (ACRU) heeft ook een rechtszaak aangespannen, aangezien werknemers van de organisatie klanten van Verizon zijn.
Wired schat in dat deze rechtszaken vrij kansloos zijn. Vorig jaar bepaalde een federaal hof van beroep dat de overheid communicatie van Amerikanen mag bespioneren zonder dat dat strafbaar gesteld kan worden. Dat zou nooit de bedoeling van het Congres zijn geweest, zo was de interpretatie van de rechters. Ook in andere zaken beslisten rechtbanken dat de overheid straffeloos haar burgers mag bespioneren.
De alerte organisatie EFF daagde telecom-aanbieder AT&T voor het gerecht, omdat die gegevens zou hebben doorgesluisd naar de NSA. Het Congres verleende AT&T echter vrijwaring, omdat die onderneming de NSA, en dus de nationale veiligheid, alleen maar hielp. Vervolgens klaagde de EFF de overheid aan. Die zaak loopt nog bij een federale rechtbank in San Francisco. Inmiddels heeft de rechter gesproken. Die bepaalde dat de regering zich niet kan verschuilen achter het argument ‘staatsgeheimen’ om rechtszaken te blokkeren. Toch kreeg de EEF niet het groene licht om de overheid te dagen in dit langelopende proces (loopt vanaf 2008). Het beroep op staatsgeheimen wordt door Amerikaanse rechters nogal routineus gehonoreerd, schrijft Wired. Toch besliste de rechter dat de FISA, de wet die het verzamelen van telefoongegevens door de NSA sanctioneert, in veel gevallen niet toestaat dat de overheid wordt vervolgd. Ondanks dat de EEF zijn zin niet gekregen heeft is de organisatie toch blij met de uitspraak van rechter Jeffrey White. “Dat is geweldig. Dit was de kern van de verdediging van de overheid”. zei een EEF-woordvoerder.

Bron: Wired

CIA gaat in bankafschriften Amerikanen loeren

Het hoofdkantoor van de CIAHet hoofdkantoor van de CIA in Langley (Virginia)

Als het aan president Obama ligt krijgen de Amerikaanse veiligheidsdiensten de mogelijkheid om in de (elektronische) bankafschriften van de Amerikanen te grasduinen. Financiële instellingen in Amerika zijn al verplicht verdachte financiële handelingen te melden aan de overheid. De gegevens worden opgeslagen in een enorme databank van de Amerikaanse overheid: FinCen. Dan gaat het over het overmaken van grote bedragen, stortingen van meer dan 10 000 dollar en ‘ongebruikelijke’ rekeningen. We praten we dan over jaarlijks zo’n 15 miljoen handelingen. Als Obama zijn zin krijgt, wordt de databank gekoppeld aan het Joint Worldwide Intelligence Communications System waarin Amerikaanse defensie- en justitieinstellingen gevoelige informatie verzamelen. Dit alles staat in het teken van de bestrijding van het terrorisme, oftewel hoe een open en democratische samenleving afglijdt naar een Big-Brotherstaat.
Bron: Wire