Obama wil NSA massaal laten gluren

NSADe ooit in Europa luid bejubelde Amerikaanse president Barrack Obama ontpopt zich steeds meer als een mislukkeling. Op Guatanamo Bay zitten nog steeds zonder enige vorm van proces mensen vast, tientallen zo niet honderden ’terroristen’ worden op zijn bevel vermoord, ook zonder enige vorm van rechtspraak, en hij lijkt, ondanks mooie praatjes, steeds weer de schandalige praktijken van de Amerikaanse gluurdersorganisatie NSA toe te dekken. Nu zou hij, of althans iemand uit zijn kabinet, de geheime rechtbank, die operaties van de NSA moet goedkeuren, hebben gevraagd een uitspraak van een federale rechtbank te negeren. Die rechtbank veroordeelde de massale gluurpraktijken van die overheidsdienst. De NSA zou weer de mogelijkheid moeten krijgen communicatiegegevens op te vissen, vindt de Amerikaanse regering. Lees verder

“NSA heeft totalitaire mentaliteit”

Oud-medewerker van de NSA William Binney voor de Duitse NSA-enquêtecommissie.

Oud-medewerker van de NSA William Binney voor de Duitse NSA-enquêtecommissie.

Volgens oud-medewerker van de NSA William Binney is die Amerikaanse veiligheidsdienst uit op het onderscheppen van alle elektronische communicatie in de VS. ‘1984‘ is werkelijkheid geworden in wat zich de beste democratie ter wereld noemt. Binney heeft het over de totalitaire mentaliteit van de NSA. Lees verder

NSA ging duizenden malen over de schreef

Hoofdkwartier NSAHoofdkwartier NSA in Fort Meade (Maryland) (foto: Wikipedia)

 

 

 

 

De Amerikaanse militaire veiligheidsdienst NSA zou met zijn spionage-activiteiten duizenden keren over de schreef zijn gegaan. Patrick Leahy, de voorzitter van de senaatscommissie voor juridische zaken, heeft meer hoorzittingen aangekondigd om de handel en wandel van de NSA bij het afluisteren van Amerikanen te onderzoeken. De onthullingen komen uit de gelekte documenten en zijn in tegenspraak met wat NSA-directeur Keith Alexander heeft beweerd, tegenover, onder meer, parlementsvertegenwoordigers. Volgens een intern overheidsrapport en andere documenten die de Washington Post ontving van klokkenluider Edward Snowden, overschreed NSA sedert 2008, toen het Amerikaanse parlement de NSA de bevoegdheid gaf tot massale onderschepping van telefoon- en internetgegevens,  stelselmatig zijn bevoegdheden of de privacyregels. Het rapport uit mei 2012 constateerde 2726 overtredingen in de voorgaande 12 maanden. De documenten maken ook duidelijk dat NSA-medewerkers informatie achterhielden voor de geheime rechtbank (FISC), die wordt geacht de gangen van de dienst te controleren, en voor de Amerikaanse regeringsinstanties waaronder de dienst ressorteert. In één geval stelde de dienst de geheime rechtbank niet op de hoogte van een nieuwe techniek van verzamelen tot die al maanden in gebruik was. De rechtbank beoordeelde de methode vervolgens als ongrondwettig. Het ging daarbij om het verzamelen voor grote hoeveelheid internationale gegevens, onder meer ook e-berichten, die via glasvezels in de VS werden verzonden. De NSA zou niet in staat zijn de Amerikaanse gegevens van de buitenlandse te scheiden (het stelen van buitenlandse telefoon- en webgegevens vinden Amerikanen niet zo’n probleem). De rechtbank stelde dat de NSA zich aan de privacyregels dient te houden of anders het programma moest stoppen.
De regering Obama heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat de uitspraak van de rechtbank naar buiten zou komen, ondanks de belofte van de president om meer informatie te geven over de afluisterpraktijken van de NSA. Volgens het rapport waren de meeste overtredingen van de NSA onopzettelijk.
Burgerrechtorganisaties willen dat al de gangen van de NSA worden onderzocht. “De recente onthullingen schilderen een beeld van wangedrag en geven aan dat wat we nu weten niet voldoende is. Zelfs de rechtbank die belast is met het toezicht heeft moeten toegeven dat het de capaciteit niet heeft alle activiteiten van de NSA te controleren”, zei  Faiza Patel van de juridische faculteit van de universiteit van New York. “Het is tijd dat we eens goed inventariseren hoe de NSA werkt.” Patrick Leahy, voorzitter van de senaatscommissie voor juridische zaken, heeft in het jongste verleden, vergeefs, geprobeerd de wet te laten veranderen. Hij wil dat er meer hoorzittingen zullen komen. Volgens hem heeft het Amerikaanse volk er recht op naar eer en geweten geïnformeerd te worden. “Ik ben bang dat we nog steeds niet de eerlijke antwoorden krijgen van de NSA.”

Bron: Wired

Gerechtelijk bevel liet NSA alle vrijheid

Ondanks de verzekering van de Amerikaanse president en van Amerikaanse overheidsfunctionarissen dat het grootscheepse afluisterprogramma met alle juridische waarborgen is omkleed om de vrijheid en privacy van Amerikaane burgers niet aan te tasten, blijkt dat de rechtelijke bevelen waar de NSA zich op baseert die veiligheidsdienst nauwelijks beperkingen oplegt, zo meldt de Britse krant The Guardian op basis van documenten die de krant van klokkenluider Richard Snowden kreeg. De documenten laten ook zien dat de keuze van de ‘doelwitten’ aan de NSA-medewerkers is, niet gehinderd door wet of superieuren. Een deel van die keuzes wordt wel regelmatig tegen het licht gehouden, zo stelt de krant.

NSA-hoofdkwartier in, Fort Meade, Maryland (foto Wikipedia).

Eenmaal gewapend met die gerechtelijke bevelen kan de NSA internet- en telefoonbedrijven dwingen gegevens af te staan van door de NSA-medewerkers gekozen doelwitten. De, geheime, Fisa-rechtbank speelt geen enkele rol in die keuze en ziet daar, dus, ook niet op toe.
Sinds de Britse krant met zijn onthullingen kwam, zijn er in de VS stemmen opgegaan om bekend te maken op welke gronden NSA toestemming heeft gekregen. Inmiddels hebben leden van het Amerikaanse Congres een wetsvoorstel ingediend dat de regering opdraagt openheid van zaken te geven. Het is een aanvulling op een eerder in de Senaat ingediend voorstel over het scheppen van helderheid bij acties van veiligheidsdiensten. Ook worden veel mensen nieuwsgierig naar over hoeveel Amerikanen het gaat. Amerikanen, ja, want laat dat duidelijk zijn: wat buitenlanders betreft heeft de NSA kennelijk (helemaal) geen grenzen…

Bron: The Guardian