Kerry verontschuldigt zich half voor NSA-schandaal

Keith Alexande

NSA-chef Keith Alexander is niet in zijn eerste leugen gestikt (foto: Le Monde)

De eerste verdedigingslinie van de Amerikaanse overheid toen Edward Snowden de eerste NSA-documenten vrijgaf was dat het niet waar was en dat die veiligheidsdienst goed werk deed/doet in de strijd tegen het terrorisme. Later probeerde Obama en zijn medestanders het te doen voorkomen dat het allemaal niet zo erg was. Inmiddels lijkt het er op dat de Amerikaanse regering zo langzamerhand is overgeschakeld naar een schadebeperking door, halfhartige, verontschuldigingen aan te bieden. Amerikaans minister van buitenlandse zaken John Kerry, zei tenminste dat sommige acties van de NSA te ver waren gegaan en te veel op de ‘automatische piloot’ waren uitgevoerd zonder dat het Witte Huis daar van zou hebben geweten. Hij wil daar met Amerika’s bondgenoten over praten, zo meldt de Britse krant The Guardian. “We gaan proberen te voorkomen dat dat in de toekomst weer gebeurt.”

De president en ik kregen te horen dat er veel dingen op de automatische piloot gebeurd zijn, omdat de technologie en de mogelijkheid er is”, zei Kerry via een video-verbinding tegen deelnemers aan een OPG-congres in Londen. Het lijkt er op of Kerry beducht is voor de schade die het afluisterschandaal kan veroorzaken, waarbij vooral de reactie van de Duitse kanselier indruk lijkt te hebben gemaakt op de Amerikanen. De nieuwe houding van Obama c.s. heeft weer kwaad bloed gezet bij de veiligheidsdienst. NSA-baas Keith Alexander beschuldigde Amerikaanse diplomaten ervan dat zij er voor zouden hebben gezorgd dat buitenlandse politieke leiders werden afgeluisterd. Volgens Alexander is niet de NSA met eisen gekomen, maar zijn het de autoriteiten die eisen stellen, waarbij hij expliciet de Amerikaanse ambassadeurs noemde.

De ‘draai’ van de Amerikaanse regering zou ook in het licht gezien kunnen worden van de pogingen van het Amerikaanse Congres paal en perk te stellen aan de handelingsvrijheid van de veiligheidsdiensten. Voorlopig lijkt het daar echter alleen maar te gaan om ‘cosmetische’ aanpassingen. De NSA mag doorgaan volgens een door de Senaatscommissie veiligheidsdiensten aangenomen wetsvoorstel, maar moet ’transparanter’ zijn over wat zij doet. Democratisch senator Dianne Feinstein, die eerder kritiek leverde op de NSA-praktijken, verdedigde het voorstel met een verwijzing naar het belang van de veiligheid van Amerika. Overigens moet dat voorstel nog door de voltallige senaat worden goedgekeurd. Er liggen ook stringentere wetsvoorstellen de almacht van de veiligheidsdiensten in te perken.

Bij al die commotie komen nog eens de boze reacties van grote Amerikaanse bedrijven die zich genaaid voelen door het NSA-afluisterschandaal. Die bedrijven dringen aan op drastische veranderingen van de regelgeving. De Amerikaanse veiligheidsdiensten schijnen ook organisaties als het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank te hebben afgeluisterd. Obama, hij lijkt werkelijk nergens van op de hoogte, heeft opdracht gegeven die praktijken te staken. Volgens The Guardian zou die opdracht pas twee weken geleden zijn gegeven.

Kennelijk hiernaar verwijzend zei Kerry tegen de deelnemers aan het OGP-congres dat er geprobeerd is informatie te verzamelen en dat dat niet altijd volgens de regels gebeurd is. Obama zou er op toezien dat er niemand onheus zou worden behandeld. Alweer suggereert Kerry daarmee dat zijn president van toeten noch blazen wist.

Hoewel Kerry dus toegaf dat de NSA dingen had gedaan niet in de haak waren, wilde hij toch ook maar weer eens zeggen dat er geen onschuldigen slachtoffer waren geworden van de overijverige NSA-nieuwsgierigheid en dat al die afluisteractiviteiten toch vele terroristische plannen zouden hebben verijdeld, een argument dat ook NSA-chef Alexander hanteert. Het is nog steeds onduidelijk óf er überhaupt aanslagen zijn voorkomen. Veel bewijs levert de NSA daarvoor niet aan en het is dan ook de grote vraag wat die, ook door Obama, gewenste transparantie zal opleveren. Weinig, waarschijnlijk. Ook Kerry had het, net als de NSA-chef, over overdrijvingen en onzin die in de media verschenen zijn. En nu moet hij aan het werk, maar of hij de aangerichte schade kan repareren?

Bron: The Guardian

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.