AIVD: Rusland loert op ons

Rob Bertholee, baas van de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD, maakt zich zorgen over  de digitale aanvallen vanuit China, Iran en vooral Rusland. Met name de Russen zouden veel werk maken van digitale inbraak, stelt hij in een gesprek met EenVandaag. Nou moet Bertholee dat natuurlijk wel zeggen, want anders raakt ie zijn baantje kwijt. Lees verder

AIVD luistert advocaten af

De AIVD is opnieuw in de fout gegaan met het afluisteren van vertrouwelijke gesprekken van advocaten die terreurverdachten bijstaan. De inlichtingendienst heeft ten onrechte gesprekken en e-berichten uitgewerkt tussen ‘doelwitten’ van de dienst en advocaten van het Rotterdamse kantoor Seebregts & Saey. Dat staat in een brief van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) naar aanleiding van een klacht van het kantoor. Lees verder

Plasterk wil geheime diensten meer ruimte geven

Hennis en Plasterk

Welkom in de wondere wereld van het afluisteren…

Het kabinet heeft een voorstel gepubliceerd voor een nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheids-diensten. In de nieuwe wet zouden de geheime diensten onder meer de bevoegdheid krijgen om internetverkeer ongericht te onderscheppen, zo schrijft de Volkskrant. Lees verder

Gluren en gluipen is spionnen eigen, ook de BND

Afluisterstation

Het afluisterstation van de BND in Bad Abling (foto: DPA)

Gluren en gluipen dat is wat spionnen doen en worden geacht te doen. De Amerikaanse NSA en, in wat mindere mate, de Britse GCHQ zitten nu in de ‘beklaagdenbank’, maar andere spionnendiensten zoals onze ‘eigen’ AIVD en de Duitse Bundesnachrichtendienst (BND) steken hun neus ook maar al te graag in allerlei zaken, waar de controlerende instanties niks vanaf weten. Nu loopt er weer een akkefietje tegen de BND die de NSA zou hebben geholpen bij het bespioneren van Frankrijk. Van je vrienden moet je het hebben, maar dat wisten we al langer sedert klokkenluider Edward Snowdon de beerput-die-spionage-heet opentrok. Lees verder

Het grote aftappen in Nederland begint

Hennis en Plasterk

Welkom in de wondere wereld van het afluisteren…

De regering Rutte mag van de Kamer verdergaan met haar plan om de inlichtingendiensten AIVD en MIVD ruwe communicatiegegevens van burgers via de kabel te laten onderscheppen. Nu mogen die diensten dat nog niet, maar het kabinet vindt het hard nodig om dit wettelijk mogelijk te maken. Lees verder

AIVD en MIVD slaafjes van de NSA, volgens Snowden

Edward Snowden

Edward Snowden (foto: Wikicommons)

Nederland is geen onderwerp in de berichtgeving over het NSA-schandaal, maar je kunt er gevoegelijk van uit gaan dat de Nederlandse geheime diensten tal van hand- en spandiensten hebben geleverd aan onze glurende ‘bondgenoot’. De Volkskrant meldt dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD keurig aan de leiband van de Amerikaanse NSA-cowboys. Ze zijn ‘uitermate volgzaam’ en worden als ‘ondergeschikten’ gezien. Dat maakt de krant op uit een vraaggesprek met klokkenluider Edward Snowden.De Nederlandse geheime diensten doen volgens Snowden wat de Amerikanen ze opdragen. “Ze worden niet gewaardeerd vanwege hun capaciteiten, maar vanwege de vrije doorgang die ze bieden.”

Bron: de Volkskrant

“Juist overheden gevaar voor persvrijheid”

Britse premier Cameron

Britse premier David Cameron

De gruwelijke moord op de medewerkers van het cartoonistenblad Charlie Hebdo heeft overal ter wereld mensen op de been gebracht om pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting. Ook regeringsleiders hebben zich niet onbetuigd gelaten en op dat recht als noodzakelijk ingrediënt van de democratie gewezen. Waarom is het antwoord op dat geweld dan toch vooral maar meer bewaking, meer bespieden en afluisteren, vraagt Trevor Timm zich in the Guardian af. Die woorden van Timm zijn snel bewaarheid. Cameron kondigde op 14 januari aan meer greep op communicatietoepassingen als Whatsapp te willen hebben, zo meldt der Spiegel. Lees verder

Politie verlaat zich steeds meer op schimmige webinformatie

Vrouwe JustitiaIn het Nederlandse strafproces wordt steeds meer informatie gebruikt die niet vergaard is door justitie en politie, maar door andere partijen. In zijn promotieonderzoek naar zogenaamde startinformatie zoomt strafrechtjurist Sven Brinkhoff in op deze vaak schimmige bronnen die gebruikt worden om strafprocessen te starten en zelfs een rol kunnen spelen in de bewijsvoering. Brinkhoff promoveert op 14 november aan de Radboud-universiteit in Nijmegen op dit onderzoek.
Lees verder

Nederlandse diensten tapten telefoonverkeer af

Terwijl in vele buitenlanden het NSA-schandaal voor grote ophef heeft gezorgd is heeft de bijna dagelijkse stroom aan berichten in Nederland maar weinig beroering gewekt. Nederland maakt zich niet erg druk over inbreuken op de privésfeer, zo lijkt het. Minister Ronald Plasterk heeft nu moeten toegeven dat de 1,8 miljoen telefoontjes en sms-jes die eind 2012, begin 2013 zijn afgetapt, niet het werk is geweest van die vermaledijde Amerikanen (lees: NSA), maar van de Nederlandse veiligheidsdiensten. Plasterk schrijft dat aan de Kamer, mede namens zijn defensiecollega Jeanine Hennis.
Lees verder

Ook AIVD lurkt mee met de NSA-spionage

AIVD-logo De Nederlandse geheime diensten krijgen ook informatie uit het grootscheepse spionageprogramma PRISM van de NSA, zo meldt nu.nl. Als de AIVD een Amerikaanse elektronisch adres opgeeft als verdacht, dan is binnen vijf minuten alles bekend, zegt een AIVD-bron in De Telegraaf. Die zou volgens De Telegraaf werkzaam zijn voor de dienst die Nederlandse moslimextremisten in de gaten houdt.
Veel bedrijven werken volgens deze agent actief mee bij het geven van inzage in hun gegevens. “Alle grote commerciële internetdiensten worden gedwongen een applicatie aan te leveren waarmee diensten onbeperkt kunnen grasduinen.” Samen vormen die applicaties het programma van de Amerikaanse inlichtingendienst NSA om vertrouwelijke internetdata te vergaren.
Skype wilde volgens de agent jarenlang geen inzage geven, maar sinds Skype eigendom is van Microsoft zou alles worden gedeeld zoals ook bij Google en Facebook het geval is. De topmannen van die laatste twee bedrijven stelden zaterdag nog niet op de hoogte te zijn van het en zelfs nog nooit van PRISM te hebben gehoord, maar Google gaf wel toe dat ze inlichtingen verschaffen als het bedrijf daar gerechtelijk toe wordt gedwongen.
Ook Nederlandse bedrijven zouden welwillend meewerken. “Bij een verzoek krijgt men gewoon direct toegang tot de data, alles op een presenteerblaadje.” Als een bedrijf niet meewerkt, wordt een agent ‘geactiveerd’ die toegang heeft tot de informatie van het bedrijf, zegt nu.nl. “Binnen bedrijven en instellingen, overal zijn agenten te activeren, die wachten op een informatieverzoek.”
Nederland werkt volgens Bits of Freedom zelf ook aan een aftapsysteem om Nederlandse burgers massaal in de gaten te houden. In Nederland zouden klokkenluiders uit de school moeten klappen om er achter te komen hoe ver het daarmee gesteld is, vindt BoF-directeur Ot van Daalen. Als er informatie wordt gehaald uit de VS en andere landen dan zullen de Nederlandse veiligheidsdiensten ook iets moeten teruggeven, denkt hij. “De politie heeft de bevoegdheid om gegevens op te vragen, maar de AIVD en andere geheime diensten hebben het recht om die gegevens ook te vragen. Het vermoeden is dat de bewaarplicht juist hiervoor bedoeld is. De Europese Commissie heeft nooit kunnen bewijzen dat het voor andere doelen effectief is.”
Steeds vaker wordt er informatie van de sociale media gehaald, maar staatssecretaris Teeven weigert informatie over burgerspionage te geven, zodat onduidelijk is hoe vaak dat gebeurt. Volgens de BoF-directeur willen de Nederlandse geheime diensten verder gaan dan alleen informatie van servers halen. Zij zijn volgens hem bezig om toestemming te krijgen al het internetverkeer af te tappen. “Dat betekent in theorie dat jouw en mijn e-mail in handen van veiligheidsdiensten kan komen en op het bureau van Rutte kan belanden zonder dat wij verdachten zijn”, stelt hij.
Inmiddels is verantwoordelijk minister Ivo Opstelten (Justitie & Veiligheid) door kritische Kamerleden ondervraagd of de Amerikaanse afluisterpraktijken en de Nederlandse betrokkenheid daarbij. BoF betitelde het optreden van de minister als een wanvertoning. De minister slaagde er in de volgens BoF prikkelende vragen van Kamerleden te smoren in dooddoeners en nietszeggende antwoorden.

Bronnen: nu.nl, BoF