Europees hof vraagt Engeland afluisteren te rechtvaardigen

GCHQ

Het hoofdkwartier van de GCHQ

Het Europees hof voor mensen-rechten zegt dat de Britse overheid zich moet verant-woorden voor de afluister-praktijken van de Britse veiligheidsdienst GCHQ. De zaak was aangespannen door organisaties voor behoud van de privésfeer en de mensenrechten. Het hof droeg de Britse overheid op om begin mei helderheid te verschaffen. Volgens het hof zouden die spionageactiviteiten een aantasting van het recht op privacy kunnen zijn, zoals neergelegd in de Europese conventie. Lees verder

NSA kan 75% internetverkeer in VS onderscheppen

De Amerikaanse veiligheidsdienst NSA, bekend van het PRISM-schandaal, is in staat om driekwart van het Amerikaanse internetverkeer te onderscheppen. Dat  schrijft  de Wall Street Journal. De Amerikaanse krant baseert  zijn schatting op basis van gesprekken met huidige en voormalige werknemers van de dienst. Dit cijfer is veel hoger dan dat op basis van de onthullingen van klokkenluider Edward Snowden viel te taxeren.
Begin deze maand gaf de dienst aan slechts geïnteresseerd te zijn in 1,6 % van het internetverkeer, waarvan slechts een kwart promille nader zou zijn bekeken. Volgens de Wall Street Journal bewaart de NSA ook de inhoud van bepaalde e-berichten die door Amerikaanse burgers zijn verstuurd. Het lijkt er dus op dat de dienst het mandaat heeft om nagenoeg alle webinformatie en berichtenverkeer te onderscheppen (of althans doet of hij die heeft). De NSA blijft beweren dat ze zich slechts richt op buitenlandse vijanden die de VS op enigerlei wijze schade willen berokkenen. “We verdedigen de VS tegen die dreigingen, terwijl we de rechten van de Amerikanen op hun privésfeer respecteren”, zei de dienst tegen persbureau Reuters. “Het is niet het een of het ander, maar het is allebei.”
De berichtgeving van Wall Street Journal is er een in een lange reeks onthullingen, waarbij ook de veilgheidsdienst GCHC in Groot-Brittannië zich heel actief toont.

Bron: Le Monde

Verweer Yahoo in PRISM-zaak openbaar

Toch nog enige Amerikaanse gerechtigdheid. Volgens een speciale rechtbank ( het Foreign Intelligence Surveillance Court) mag zoekmachine Yahoo de rechtbankdocumenten openbaren over de dwang van de Amerikaanse overheid gegevens beschikbaar te stellen. De gelegaliseerde gegevensdiefstal speelde in 2008. Uit deze rechtbankdocumenten zou zijn gebleken dat Yahoo zich krachtig heeft verweerd tegen het gerechtelijke bevel gegevens te leveren, zo meldt Webwereld. In 2008 spande Yahoo de zaak aan tegen het afluisterprogramma van de NSA, maar omdat alles rond PRISM in het diepste geheim gebeurt, kwam daar niets van naar buiten.
Yahoo kreeg destijds geen gehoor voor zijn protest, omdat de geheime rechtbank besloot dat het bedrijf overtrokken reageerde onder de bezwering dat een en ander niet in strijd was met het vierde amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de Amerikaan bescherming biedt tegen al te lichtvaardig overheidsoptreden bij de uitoefening van haar handhavende taak. Het kan overigens nog maanden duren alvorens de bewuste rechtbankdocumenten daadwerkelijk worden vrijgegeven.

Bron: Webwereld

Bouw je eigen PRISM

Mike Elgan schetst op ComputerWorld een ‘afluister’systeem gebaseerd op mogelijkheden die onder meer door Google worden geboden, waarmee je je eigen PRISM in elkaar kunt zetten. Hij raadt de aspirant-afluisteraar aan vooral de gezichtherkenningsmogelijkheden niet te verontachtzamen, zoals, bijvoorbeeld, Facebook die biedt. NSA heeft misschien niet helemaal legaal geopereerd, stelt Elgan, maar zijn methodes werken.

Bron: Le Monde

 

Google geeft kijkje in spionagekeuken

Ongetwijfeld bestaat het al langer, maar ik moest er via Le Monde achter komen dat Google hier en daar nog wat heeft overgehouden ui zijn (haar?) ideële verleden. Ik heb het over het transparantierapport dat het bedrijf uitgeeft. Ik heb heet nog niet goed bestudeerd, maar in de gauwigheid kan ik PRISM er nog niet uithalen. Een kijkje in de spionagekeuken. Nu nog een lijstje met webinbraken.

Bron : Le Monde

Bron onthulling PRISM is ex-agent CIA

De man die de grootscheepse opslag van telefoongegevens van de Amerikaanse burgers door de eigen veiligheidsdienst NSA heeft onthuld, blijkt de voormalige CIA-agent Edward Snowden (29) te zijn. Snowden heeft zelf gewild dat zijn identiteit bekend gemaakt zou worden. Hij is gevlucht naar Hongkong, maar zegt zich niet te willen verstoppen voor de Amerikaanse overheid. Anders dan China heeft Hongkong overigens wel een uitleveringsverdrag met de VS. “Ik heb niks fout gedaan. Ik vind gewoon dat het publiek dit soort dingen moet weten.” De informatietechnicus heeft via de CIA vier jaar bij de NSA gewerkt. “Het enige dat ik wilde”, zei Snowden tegen de Washington Post, “is het publiek te vertellen wat er in zijn naam gebeurt en wat er tegen datzelfde publiek gedaan wordt.” Snowden vindt de vrijheid op internet wezenlijk is voor alle mensen op de wereld. Hij wil asiel aanvragen in landen die geloven in de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van de privésfeer. Hij zou zich in IJsland willen vestigen. De IJslandse autoriteiten hebben gezegd dat hij voor asiel persoonlijk een aanvraag moet indienen en dat ie zich dan in IJsland moet bevinden.
NSA-baas James Clapper (foto Reuters) Inmiddels heeft ook Amerika’s veiligheidschef James Clapper zich gemeld. Hij zei in Time dat PRISM geen geheim programma was. De verzameling van gegevens was goedgekeurd door een rechtbank en was bekend bij de overheid. Volgens Clapper ging het niet om Amerikaanse burgers of ingezetenen en ook zou de NSA geen voortdurende toegang hebben tot internetsystemen van ondernemingen. “Internetdienstverleners leveren alleen informatie aan de overheid als ze daar wettelijk toe verplicht zijn.” Hij noemde een lijstje van zaken die in de kranten hadden gestaan die niet zouden kloppen. Hij kon niet alle fouten aanwijzen, zei hij, omdat hij anders te veel bloot zou geven van NSA precies doet. Hij noemt de verzameling van al die gegevens wezenlijk voor de bescherming van de veiligheid van de VS.
Opmerkelijk is dat de voorzitter van de Amerikaanse commissie stiekem, Dianne Feinstein, al eerder had gezegd dat de klokkenluider moest hangen. Het spionageprogramma van de NSA zou al veel hebben opgeleverd, zei ze. Zo zou er in 2008 een bomaanslag in de Newyorkse metro mee zijn verijdeld en een aanslag op een Indiaas hotel in 2009. Die informatie zou zijn vrijgegeven, maar er zouden meer, nog geheime, voorbeelden zijn van het nuttige effect van het mierenwerk van de NSA.
Ondertussen is de Amerikaanse justitie op verzoek van de NSA begonnen met onderzoek naar het lekken van de geheime informatie, zo meldt Nieuwsuur. Uit de alternatieve hoek komt bijval, onder meer van Anonymous en filmer Michael Moore, voor Snowden. Senator Rand Paul (Rep.) wil een rechtszaak tegen de Amerikaanse overheid beginnen.
Wordt vervolgd.

Bronnen: Le Monde, Washington Post, Time (foto Reuters)

Overheidsspionage VS blijkt al jaren dagelijkse praktijk

Twitterprofiel van PRISM Obama verliest steeds meer geloofwaardigheid. Nadat gister de Britse krant the Guardian onthulde dat de NSA drie maanden lang alle metadata van de grootste Amerikaanse telecomaanbieder Verizon verzamelt, blijkt nu dat die spionage van de NSA et. al. veel wijder verbreid is en al veel langer speelt. De New York Times meldde vandaag dat de Amerikaanse regering heeft toegegeven heimelijk al zes jaar informatie te verzamelen van buitenlanders via bedrijven als Google, Yahoo, Facebook en, recent, via Apple. In dit spionageprogramma, PRISM gedoopt, kijkt de NSA mee met wat buitenlanders uitspoken op het wereldwijde web. Die bekentenis volgde op de onthulling eerder dat de Amerikaanse veiligheidsdiensten (NSA en FBI) al zeven jaar lang alle metadata (gespreksgegevens, maar niet de inhoud zelf) van Amerikaanse telecombedrijven verzameld heeft.
Die overheidsspionage is al aan de gang onder Bush sedert ’11 september’ (2001), maar is onder het regime van Obama aanzienlijk uitgebreid. Josh Earnest, een woordvoerder van de Amerikaanse president, zou volgens de Volkskrant hebben gezegd dat het verzamelen van dergelijke informatie cruciaal is voor de veiligheid van de VS. Earnest stelde dat het systeem de veiligheidsdiensten de kans geeft om te achterhalen wanneer terroristen en personen verdacht van terrorisme gevaarlijke activiteiten plannen. Volgens hem is dat allemaal legaal en het Congres, het Amerikaanse parlement, zou er alles van weten.
De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de republikein John Boehner, riep president Obama op om uit te leggen waarom de NSA dit soort middelen nodig heeft. Het Congres zou zich over de zaak moeten buigen omdat het een privacy-gevoelig onderwerp betreft. Of Boehner zelf van de praktijken afwist, wilde hij niet zeggen. Zijn partijgenoot Mike Rogers, voorzitter van de Congrescommissie voor de veiligheidsdiensten, stelde dat door het verzamelen van de telefoongegevens in de laatste paar jaar ‘een belangrijke terroristische aanval’ op de VS is voorkomen. Nadere details gaf hij niet.
Trouw meldt dat de EU vindt dat PRISM een interne Amerikaanse aangelegenheid is, maar dat is natuurlijk grote flauwekul. Het gaat ook om het bespieden van het webgedrag (en meer?) van EU-burgers. Bovendien is de EU momenteel in debat over het vaststellen van nieuwe privacyregels, waarbij, onder meer, ook het ‘recht op vergeten‘ zal worden geregeld. De webstek GigaOM zegt dat, onder meer, Amerikaanse lobbyisten onbeschaamd aandringen op ‘versoepeling’ van de Europese privacy-regels. De Amerikaanse overheid heeft de afgelopen jaren toch al regelmatig haar tengels uitgestoken naar persoonsgegevens van EU-burgers met een beroep op de binnenlandse (=Amerikaanse) veiligheid. NSA volgt al jaren Amerikaanse bedrijven op het web Officieel zijn de cijfers over hoe vaak de Amerikaanse overheid toestemming krijgt te spioneren aan de lage kant (gemiddeld 40 per jaar), maar het webblad Wired laat zien dat je met cijfers prima de waarheid kunt verdraaien. Het aantal geheime gerechtelijke bevelen voortvloeiend uit de Patriot-wet (lid 215) zou zijn toegenomen van 21 in 2009 naar 205 in 2011, maar één zo’n bevel kan over het telefoonverkeer van tientallen miljoenen Amerikanen gaan. Het lijkt er op dat Obama ook op dit punt het regime van de in brede kringen geminachte Bush jr. naar de kroon steekt. Op de stek van Le Monde staat verbeeld hoe de overheidsspionage in zijn werk gaat.

Bronnen: Volkskrant, Trouw, New York Times, the Guardian, Le Monde