“Afluisteren bedreiging mensenrechten”

Edward Snowden spreekt Raad van Europa toe.

Klokkenluider Edward Snowden spreekt parlementaire vergadering van de Raad toe vanuit Moskou (foto: Reuters)

Het massaal bespioneren van onze digitale communicatie is een bedreiging van de mensenrechten, aldus een rapport van de Raad van Europa. Dat geld dat daarvoor besteed wordt zou wel eens weinig of helemaal niets kunnen bijdragen aan de strijd tegen het terrorisme. Lees verder

Europees hof vraagt Engeland afluisteren te rechtvaardigen

GCHQ

Het hoofdkwartier van de GCHQ

Het Europees hof voor mensen-rechten zegt dat de Britse overheid zich moet verant-woorden voor de afluister-praktijken van de Britse veiligheidsdienst GCHQ. De zaak was aangespannen door organisaties voor behoud van de privésfeer en de mensenrechten. Het hof droeg de Britse overheid op om begin mei helderheid te verschaffen. Volgens het hof zouden die spionageactiviteiten een aantasting van het recht op privacy kunnen zijn, zoals neergelegd in de Europese conventie. Lees verder