Beveiligingsprogramma’s niet veilig

Tavis Ormandy van Google

Tavis Ormandy van Google

Onlangs meldde webveiligheidsonderzoeker van Google Tavis Ormandy dat de, veelgebruikte, antivirusproducten van Symantec, vele kwetsbaarheden bevatten. Het gaat om zeventien producten, waarvan acht bestemd zijn voor kleinere bedrijven en particulieren. Programma’s bedoeld om je veilig over het wereldwijde web te laten struinen, zijn, zo blijkt eens te meer, niet vrij van ‘gaten en kieren’, stelt het Amerikaanse (web)blad Wired. Symantec heeft de ontdekte gaten inmiddels wel gedicht. Daarmee zijn de Symantec-programma’s overigens nog steeds niet foutvrij.  Lees verder

“Webmisdaad in Nederland goed voor bijna 9 miljard”

Cybermisdaadkaart 2014

De webmisdaad zou in Nederland en Duitsland relatief hoog zijn (afb: uit rapport)

Volgens een rapport van het Amerikaanse centrum voor strategische internationele studies (CSIS) en het beveiligingsbedrijf McAfee (eigendom van chipsfabrikant Intel) zou webmisdaad de webcriminelen jaarlijks € 8,8 miljard opleveren. Dan gaat het vooral om diefstal van octrooien, diefstal van andere bedrijfsgeheimen en fraude met geldtransacties en persoonsgegevens. De onderzoekers houden de schade voor Nederland op 1,5% van het bruto binnenlands product. Daarmee zou die tak van de misdaad hier te lande even groot zijn als de drugshandel. Wereldwijd zou het gaan om een bedrag tussen de 400 miljard (zo’n € 290 miljard). De opstellers erkennen dat het een zeer ruwe schatting is. Lees verder

“We moeten zelf voor privacy op het web zorgen”

Kees de Vey van Mestdagh

Kees de Vey van Mestdagh (foto: RUG)

Bij al dat getier over de slechtheid van de overheidsdiensten die geacht worden onze veiligheid te waarborgen – en die zijn ook echt slecht – mag niet uit het oog verloren worden dat we, dat zijn de webgebruikers, zelf de zwakste schakel zijn. Als we al weten hoe onvoorzichtig we op het wereldwijde web opereren, dan hebben we nog vaak het, valse, idee dat we niks te verbergen hebben. De overheid heeft noch de ambitie noch de macht onze privacy te beschermen, dus dan zullen we dat zelf moeten doen, stelt ict-jurist Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen.
Lees verder

McAfee maakt je onvindbaar op het wereldwijde web

John McAfee

John McAfee op de C2SV-conferentie

John McAfee, van het gelijknamige virusprogramma, is een rare kwast. Volkomen geschift. Hij is Midden-Amerika uitgevlucht, nadat hij in Belize, zijn toevluchtsoord, was beschuldigd van moord op zijn buurman . Hij zegt de band met zijn oude bedrijf te hebben verbroken, maar helemaal vergeten kan hij zijn oude stiel nog niet. Afgelopen zaterdag ontvouwde hij op de C2SV-conferentie in Californië zijn plannen voor een nieuw bedrijf Future Tense Central dat een product gaat ontwikkelen, D-Central genoemd, waarmee surfers anoniem en on(na)volgbaar op het wereldwijde web te keer kunnen gaan. Dag NSA, denk je dan. Lees verder