Houd Facebook voor de gek

Hoofdshirt

Hoofdshirt van Simone Niquille.

Ik vind het onbegrijpelijk waarom Facebook zo populair is, maar ik moet me neerleggen bij de harde werkelijkheid. Facebook probeert zo beetje alles van je te pikken wat je zo ruimhartig op het wereldwijde web gooit. En het is natuurlijk zo vreselijk handig dat je foto’s meteen worden benaamd: dat is Joop, dat Ineke en die gast is Kevin… Gezichtsherkenning is normaal (en vindt iedereen kennelijk normaal). Het bedrijf maakte op dit terrein even een pas op de plaats (of trok zich zelfs wat terug), maar er ligt een nieuw gebruikersvoorstel waarin Facebook het recht krijgt je profielfoto te gebruiken voor gezichtsherkenning. Je kunt daar stennis over gaan maken of een plaatje van je hond als profielfoto nemen of je koopt een hoofdshirt van Simone Niquille met bekende koppen om Facebook voor de gek te houden. Lees verder

Google zoekt naar opvolger ‘koekie’

Google is op zoek naar een opvolger van dat vermaledijde koekie, zonder dat het bedrijf daarmee zijn adverteerders te kort doet, zo meldt de New York Times. Hoe dat er precies moet uitzien is nog niet helemaal duidelijk. De krant voert een anonymus op die praat over een anonieme identificator die zou worden gekoppeld aan Chrome, de webbrauzer van Google. Lees verder

CBP maant AH en Whatsapp, NS en RET moeten dokken

CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm


Vervoersmaatschappijen NS en de Rotterdamse Elektrische Tram (RET) zijn het vorig jaar stevig aan hun taas getrokken vanwege overtreding van de wet bescherming persoonsgegevens, zo blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De RET moest € 120 000 en NS € 125 000 betalen omdat ze de reisgegevens van hun klanten langer dan 24 maanden bewaarden. Beide bedrijven zouden de illegale gegevens hebben gewist en de boete hebben betaald. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB heeft bezwaar aangetekend tegen de dwangsom. Die rechtzaak loopt nog.
Het vorig jaar heeft het CBP in 58 gevallen onderzoek gedaan naar overtreding van de wet bescherming persoonsgegevens en in 15 gevallen was het raak. Albert Heijn ging volgens het CBP te ver door in “Mijn bonus” gepersonifieerde aanbiedingen te doen op basis van het aankoopgedrag van de klant. Daar had AH toestemming van de klant voor moeten vragen. De winkelketen lijkt zijn leven gebeterd te hebben en is vooralsnog gestopt met de actie. Ook bleek dat AH anonieme bonuskaarten op naam bracht, nadat een houder van de anonieme kaart een webaankoop bij het bedrijf had gedaan en zijn anonieme kaart had gebruikt. Ook dat achtte het College niet in de haak en AH heeft nu op het web gezet wanneer anoniem niet meer anoniem is.
Ook de populaire mobiele dienst Whatsapp moest er aan geloven. Via het progje verstuurde berichten zijn niet versleuteld en kunnen, zonder dat de verzender of ontvanger dat merkt, door derden worden gelezen. Ernstiger is dat Whatsapp eist toegang te hebben tot het hele telefoonboek van de gebruikers (dus ook die van niet-whatsappers). Die kunnen niet kiezen. Alleen in iOS 6 van de iPhone van Apple is de gebruiker de baas. De versleuteling is inmiddels een feit, maar hoe en of Whatsapp de telefoonroof gaat beteugelen moet nog worden afgewacht. Het CBP en zijn Canadese collega-instituut, die samen het onderzoek hebben uitgevoerd, houden de vinger aan de pols.
Het jaarverslag maakt duidelijk hoe wijdverbreid het probleem van de bescherming van de privesfeer ligt. Dat geldt voor politiediensten zoals de centrale inlichtingeneenheden (cie) waar gegevens van ‘cliënten’ van de politie (te lang) worden bewaard, voor de gezondheidszorg, maar ook voor particuliere bedrijven en de belastingdienst, die onbekommerd inkomensgegevens verstrekt om het scheefwonen tegen te gaan. Uit het jaarverslag rijst het beeld op dat er veel verzameld, gekoppeld en ingezien wordt.
Het CBP zal het lopende jaar speciale aandacht besteden aan de transparantie van gegevensverwerkingen, toestemming van burgers, doelbinding en beveiliging. Daarnaast richt het College zich op profilering, bescherming van medische gegevens, gegevensverwerking binnen de arbeidsrelatie en bescherming van persoonsgegevens van kinderen, zo meldt de webstek.
We blijven het CBP met grote aandacht volgen.
Bron: Jaarverslag CBP

DigID moet veiliger

DigID, de digitale toegangspoort van de overheid moet veiliger worden. Ronald Plasterk presenteerde woensdag zijn versie: de eID (waar het bedrijf e-ID in Vianen niet blij mee is). De eID-kaart is een identiteitskaart met chip die werkt volgens het principe van internetbankieren, zo meldt volkskrant.nl. Identiteitsfraude zou een groeiend probleem zijn waar het vorig jaar zo’n 800 000 mensen het slachtoffer zouden zijn geweest en die gezamenlijk een schade van een half miljard euro zouden hebben geleden. De nieuwe kaart zou die vorm van fraude moeten inperken. De eID-kaart is een persoonlijke kaart die bij elektronische transacties met de overheidsinstellingen als een ‘nagelvaste’ identificatie moet dienen, vergelijkbaar met de verzending van de elektronische handtekening voor een banktransactie TAN via sms.
D66 maakt zich zorgen over de privacygevoeligheid van het systeem. Amerikaanse bedrijven kunnen door hun eigen overheid gedwongen worden privacygevoelige gegevens te verstrekken. Het zou volgens Kamerlid Gerard Schouw beter zijn als er geen Amerikaanse bedrijven bij de totstandkoming van de eID-kaart zouden worden betrokken, maar volgens Plasterk kunnen die niet uitgesloten worden van een openbare aanbesteding, al wil hij wel uitzoeken of daar een juridische mouw aan te passen is.

Bron: volkskrant.nl

FBI peilt verdachte met ‘nepmast’

De Amerikaanse identiteitsdief David Rigmaiden heeft onthuld hoe de FBI met behulp van een nepmast zijn doen en laten heeft kunnen achterhalen. Rigmaiden, die in 2010 berecht werd omdat hij de belastingen voor $ 4 miljoen getild zou hebben, schreef een dik rapport over de techniek van de FBI. Die geheime dienst had, in samenwerking met webaanbieder Verizon, de wifi-kaart van Rigmaidens computer gemanipuleerd, zodat de nepmast die de FBI had opgesteld om Rigmaidens locatie te Telecom-mastenachterhalen, als normaal onderdeel van de infrastructuur werd gezien door Rigmaidens computer. Bovendien accepteerde de gemanipuleerde kaart gesprekken van de FBI, die op de achtergrond verliepen, waardoor de geheime dienst informatie over de locatie van de computer kreeg, maar ook het unieke ID-nummer en communicatiegegevens.
Om dat te kunnen doen had Verizon de kaart zo geprogrammeerd, dat als de FBI ‘belde’ het contact met een reguliere open webaansluiting werd verbroken, waarna de informatie werd verzonden naar Verizon, die die weer doorspeelde naar de FBl. Die kon dan in de buurt van de plaats waar de verdachte zich ophield een nepmast inrichten (in feite een simulator), die de communicatie van de legale aansluiting ‘stal’.
Om er voor te zorgen dat de wifi-kaart de nepmast accepteerde was die kaart zo aangepast dat de nepmast voor echt werd versleten.
De informatie van Rigmaiden in zijn 369 pagina’s tellende rapport, kwam, onder meer, van de Amerikaanse overheid. Die stond oorspronkelijk op het standpunt dat voor een dergelijke onderzoeksmethode geen vergunning van de rechter nodig was, omdat geen gespreksinhoud of teksten konden worden onderschept met deze techniek, maar schijnt in dit geval toch een handtekening bij een rechter gehaald te hebben, omdat Rigmaiden tot in zijn huis werd ‘achtervolgd’.
Amerikaanse burgerorganisaties zijn niet blij met de trapatsen van de FBI en vooral Verizon. “Het toont alleen maar hoe gek de technologie is en dat er heel wat aan de rechter uit te leggen valt”, zegt Hanni Fakhoury van Electronic Frontier Foundation in webblad Wire. “Dit is meer dan tegen Verizon zeggen “Geef ons wat belgegevens. Hier gaat het om het manipuleren van de eigendommen van een verdachte zonder de rechter te vertellen wat er aan de hand is.”
Bron: Wire

Ethische hackers VS achter tralies

Andrew Auernheimer, een ‘ethische hacker’, heeft in beroep een celstraf gekregen van 3,5 jaar te volgen door drie jaar ondertoezichtstelling. In november vorig was Auernheimer, in hackerskringen bekend als weev, al door een lagere rechtbank schuldig bevonden aan identiteitsdiefstal en ongeautoriseerde toegang tot een computer. Auernheimer had in 2010 samen met compaan Phil Spitler een lek in een webstek van AT&T gevonden, waardoor ze het elektronisch @dres en de unieke identificatiecode (het ICC-ID) van meer dan 100 000 iPad-bezitters verkregen, waaronder de burgemeester van New York Bloomberg, zo laat webblad Wired weten.
Etisch hacker Andrew Auernheimer Via die verbinding kregen de iPad-bezitters toegang tot internet via het 3G-netwerk van AT&T. Om toegang te krijgen moesten de iPadders persoonlijke gegevens invullen, zoals hun @dres. AT&T koppelde het @dres aan de ICC-ID en elke keer als de gebruiker de stek gebruikte en de ICC-ID werd herkend, werd het @dres getoond. Door ICC-ID te geven, kregen ze automatisch het bijbehorende @dres. De webkrakers schreven een script (iPad 3G Account Slurper) om normale internetcontacten met de stek na te bootsen en wisten zo de bijbehorende gegevens te achterhalen.
Zoals ethische krakers betaamt, melden ze hun bevindingen. Dat deden ze niet bij AT&T maar bij gawker.com. AT&T verweet de krakers niet eerst naar het bedrijf te zijn gestapt met hun ontdekking en uit te zijn op eigen roem en het beschadigen van de reputatie van AT&T. Spitler bekende eind vorig jaar schuld, maar weev, de bijnaam van Auernheimer, ging in beroep.
De webkrakers zijn veroordeeld op basis van een wet die computerfraude en -misbruik moet tegengaan. Beveiligingsdeskundigen in de VS vrezen dat die wet zich tegen mensen keert die zwakke plekken in het systeem willen blootleggen.

Bron: Wire

Zijn slimme apparaten wel zo slim?

Het is een bekend fenomeen: sinds de opkomst van de TomTom kennen we de weg niet meer. We verlaten ons op de technologie en verleren hoe het zonder moet. Apparaten moeten tegenwoordig slim zijn (of ‘smart’ zoals de anglowane wereld dat noemt). Dat is natuurlijk allemaal prachtig, maar aan al dat slimme gedoe zitten wel wat enge kantjes. Kantjes die niet ons niet alleen dommer maken, maar die ook effect hebben op onze handelingsvrijheid, die niet langer gestuurd worden door ons eigen brein, hoe imperfect en ‘gepredestineerd’ ook, maar door door anderen bedachte technologie. In een stuk in de Wall Street Journal vraagt Jevgeni Morozov de lezer of slim niet dom maakt. Slimme vorken kunnen ons vertellen of we te snel eten en ‘slimme’ auto’s maken zelfs het besturen overbodig. Hoe lang duurt het dan dat we die slimme technologie niet meer zien als handig hulpmiddel, bijvoorbeeld bij het inparkeren, maar als een stuk technologie waar we niet langer meer buiten kunnen? Kijk maar eens hoe ontregeld mensen raken als ze even niet van hun slimtel (meestal ‘smartphone’ genoemd) gebruik kunnen maken of als de computer het laat afweten. Google-topman zei in 2010 tegen een Australisch nieuwsprogramma, dat wereld helemaal stuk is. In Googles visie is die wereldse imperfectie te helen met behulp van technologie. Slimme technologie, natuurlijk.
Nou is het zelden zo dat technologie alle problemen oplost (meestal komen er nieuwe voor in de plaats), maar daar wil ik het niet over hebben. Die slimme technologie zal steeds dieper in onze privesfeer ingrijpen, waarbij we gedwongen worden dingen te doen die niet in ons belang zijn. Een simpel voorbeeld is de koopdwang die uitgaat van al die leuke appjes op je slimtel, die je vertellen dat je in de buurt van een van je favoriete restaurants bent of dat je nog maar 100 m van een Apple Store bent verwijderd. Morozow geeft het voorbeeld van verzekeringsmaatschappijen die klanten de gelegenheid geven hun rijgedrag te laten controleren via allerlei bijdehante technologie. Hoe lang zal het nog duren voordat de verzekering zo’n controlesysteem verplicht stelt? Iets soortgelijks doet zich voor bij de gentechnologie. Prachtig dat we voor een ‘habbekrats’ nu ons DNA kunnen ‘lezen’, maar voor ziektekostenverzekeraars is die informatie natuurlijk een ‘goudmijn’. ‘Aanleg’ voor borstkanker?, dan kost je dat extra premie.
In Nederland wordt als het over gevaren voor de privésfeer gaat door veel mensen altijd gezegd dat ze niks te verbergen hebben (en dus ook niets te vrezen) als er overal allerlei gegevens (relatief) makkelijk zijn te bekijken, maar aan die uitspraak kan niet al te veel denkwerk aan vooraf zijn gegaan. En denkwerk, nu word ik een tikje dramatisch, is iets dat ons door de technologie dreigt te worden afgenomen.; een zogenaamd slimme technologie bedacht door mensen (hoe lang nog?) die niet dezelfde belangen hebben als wij. “Echt slimme technologieën herinneren ons er aan dat we geen automaten zijn die systemen helpen bij het stellen en beantwoorden van vragen.” Hij denkt zelfs dat als ontwerpers van ‘slimme’ technologie daar niet bij stilstaan, die in de ‘slimme afvalbak’ terecht zullen komen (Google op ‘SmartBin’ om te zien wat dat is). Ik waag het te betwijfelen.

2de Kamer stemt in met databank vingerafdrukken

De Tweede Kamer is op voorstel van staatssecretaris Fred Teeven akkoord gegaan met de instelling van een centrale databank voor vingerafdrukken voor, zo meldt NRC Handelsblad. Eerder stemde de Kamer tegen een centrale databank voor Nederlanders omdat er nog te veel onzekerheden over dat systeem waren. Volgens de staatssecretaris is de databank vooral bedoeld om identiteitsdiefstal bij asielzoekers tegen te gaan. Volgens tegenstanders is de regeling discriminerend en disproportioneel. Dubbelgangerfraude zou bij asielzoekers hooguit tien keer in een jaar voorkomen. Voorstanders van de databank zijn beide coalitiepartijen VVD en de PvdA en oppositiepartijen PVV en het CDA. SP en D66 stemden tegen.