Censuur internet steeds erger, ook in democratische landen

Censuurmeeting op internet

Nederland en België zijn de ergste nog niet,… (afb: sketchfab.com)

De censuur op internet wordt steeds heftiger, ook in wat wij zien als democratische landen. Een onderzoeksgroep van de universiteit van Michigan rond Roya Ensafi heeft met een zelfontwikkelde automatische censuurmeter in twintig maanden tijd zo’n 21 miljard metingen verricht in 221 landen (dat lijkt wat veel; as) en kwam tot die conclusie. Ze hebben de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd op het ACM-congres over computer- en communicatieveiligheid.
Lees verder

Porno op gekraakt reclamebord

In Jakarta, hoofdstad van Indonesië, gebeurt het: porno op een reclamebord. Zeer waarschijnlijk is een of andere bijdehand er in geslaagd het elektronische bord te kraken. Het gebeurde afgelopen vrijdag in een drukke straat van dit zeer islamitische land, waar steeds meer vrouwen buitenshuis op zijn minst hoofddoekjes dragen. Lees verder

NSA volgt pornowebgedrag radicalen

Het gaat allemaal vrolijk door, die onthullingen van Edward Snowden over het wangedrag van de Amerikaanse veiligheidsdienst de NSA. Zo blijkt, volgens de nu bekend gemaakte informatie, de dienst het pornogedrag van, wat de dienst ziet als, radicale moslims op het web te hebben gevolgd met als doel ze voor schut te zetten bij hun gelovige kameraden, zo meldt de Washington Post (die het weer van de Huffington Post heeft) . Volgens het openbaar gemaakte document waren zes radicalen doelwit van de NSA.

Ook lijkt het er op dat Microsoft slachtoffer is geweest van de bovenmatige nieuwsgierigheidvan de Amerikaanse geheime dienst. Of Microsoft hierbij zelf, al of niet gedwongen, medeplichtig is, is nog niet duidelijk. Wel is de onderneming nu hard bezig zijn diensten beter af te schermen van ongeoorloofde nieuwsgierigheid. “Documenten die Edward Snowden vrij heeft gegeven geven aanleiding voor de zorg van Microsoft, maar vormen geen bewijs dat de NSA ook daadwerkelijk heeft ingebroken”, stelt de krant.

 Bron: Washington Post