Privacywaakhonden vragen EU PRISM door te lichten

De WG29-groep, een bundeling van Europese privacy-organisaties, heeft er bij de vice-voorzitter van de EU, Viviane Reding, op aangedrongen helderheid te verschaffen over de gevolgen van het NSA-afluisterprogramma PRISM voor de Europese burgers. Ook zou de commissie moeten bekijken of de Amerikaanse spionage-activiteiten wel stroken met de wetten in de EU-landen.
Er vindt overleg over dit soort kwesties plaats in een Amerikaans-Europese werkgroep waar ook onafhankelijke deskundigen zitting hebben, maar de gezamenlijke Europese privacy-organisaties vinden dat daarnaast onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen of de handelwijze van de NSA door de Europese beugel kan en of de veiligheidsdienst NSA met zijn PRISM-programma niet ernstig over de schreef is gegaan. De organisaties zouden vooral graag duidelijkheid hebben over welke gegevens er verzameld zijn, de voorwaarden waaronder toestemming is verleend voor het afluisteren en welke informatie de burger krijgt. De organisatie vindt ook dat de praktijk in Europa moet worden bekeken in zoverre die raakt aan de bescherming van de privésfeer van de EU-burger.

Bron: Le Monde