“Jongeren kunnen hun privacy niet bewaken”

Sociale media en jongeren“Jongeren hebben te weinig kennis over de mechanismen van sociale media en beschikken over onvoldoende vaardigheden om hun privacy effectief te beschermen.” Dat is een van de conclusies van een vierjarig onderzoek EMSOC, waaraan zes onderzoeksgroepen hebben meegewerkt. Jongeren denken dat niet zij, maar vooral anderen kwetsbaar zijn voor inbreuken op de privésfeer, maar toch is maar de helft in staat de privacyinstellingen voor toepassingen op Facebook terug te vinden. Bij 83% hebben de apps meer toegang dan dat hun ‘meesters’ denken dat ze hebben. Ruim eenderde is niet in staat op Facebook reclame te herkennen. Lees verder