EPD ‘nieuwe’ stijl toch van start

Nu de meerderheid van de huisartsenkringen heeft ingestemd met het Landelijk Schakelpunt
Ondanks verzet van grote groepen uit de medische wereld, gaat het Landelijke Schakelpunt, EPD ‘nieuwe’ stijl, toch van start, nu een meerderheid van de huisartsenkringen akkoord is gegaan. Bij een stemming gingen 16 kringen akkoord met de invoering, vijf waren tegen en twee kringen onthielden zich van stemming. Overigens is de stemhouding van de ‘eigen’ huisartsenkring niet maatgevend of een huisarts meedoet of niet. Vervolgens moeten ook de patiënten nog instemmen met het opslaan en gebruiken van hun medische gegevens in het ‘nieuwe’ EPD.
Volgens de Vereniging van zorgaanbieders en zorgcommunicatie VZvZ, de drijvende kracht achter het ‘schakelpunt’, melden zich wekelijks zo’n 30 000 patiënten. Met bijna 17 miljoen patiënten zou dat betekenen dat het systeem, vooropgesteld dat die allemaal toestemming zouden geven, over ruim 10 jaar ‘compleet’ is.
Het EPD werd afgeschoten door de Eerste Kamer, vanwege de grote privacyrisico’s van dat systeem. De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben echter doorgepakt en nu is er dan een EPD dat Landelijk Schakelpunt genoemd is, met dezelfde zwakheden als het ‘oude’ systeem.
De VZvZ streeft ernaar dat huisartsen en huisartsenposten in het hele land in de loop van dit jaar zijn aangesloten op het LSP. De apothekers staan nog even in de wacht om technische redenen, maar moeten medio volgend jaar zijn aangesloten.
Bron: De Volkskrant