Franstalige kranten werken aan afscherming bron

KlokkenluidersstekIn Europa zijn de bronnen van journalisten beschermd, maar in de praktijk gaat dat nogal eens mis, niet in de laatste plaats door toedoen van de overheid. Om bronnen echte bescherming te kunnen bieden hebben vier Franstalige kranten, waaronder Le Monde, veilige webstek opgezet: Source sûre (veilige bron).
Lees verder