“Iedereen zou zijn harde schijf moeten versleutelen”

VersleutelingElektronische post is knap onveilig. Obama kan er van meepraten. Onlangs werd zijn, niet heftig beveiligde, e-postprofiel gekraakt, hoogstwaarschijnlijk door Russische e-krakers. Versleutelen is de enige oplossing om te voorkomen dat onbevoegden (en andere boeven) onze berichten lezen of andere bestanden stelen. Dat zei diezelfde Obama, die overigens zelf wat het onderscheppen van e-post betreft tonnen boter op zijn hoofd heeft. Ook klokkenluider Edward Snowden, die zelf aan de basis stond van een nieuwe ‘digitale bewustwording’, zweert bij versleuteling. Maar ja, loont dat voor ons, simpele zielen, die wat rondprutsen op al dit diditale speelgoed? Ja, denken ze bij de klokkenluidersstek the Intercept. In een uitgebreid artikel geeft Micah Lee goede raad om op niet al te ingewikkelde manier het ‘digitale briefgeheim’ te borgen.
Lees verder