Ook losstaande computers af te luisteren

Computers communiceren via warmtepulsen

Computers communiceren via warmtepulsen

Onderzoekers van de Ben Goerion-universiteit in Israël hebben aangetoond, dat ook niet met een netwerk verbonden computers zijn af te luisteren. Ze gebruikten daarbij warmte-veranderingen en warmtesensoren als ‘communicatie-middel’. Ze zouden door gebruik te maken van dezelfde warmtecom-municatie die losstaande computer ook opdrachten kunnen geven. Computers hebben al warmtesensors ingebouwd voor de aansturing van de koelventilator. Lees verder