Veiligheidsdiensten VS hebben meer dan $ 50 miljard te verteren

Zwart geld veiligheidsdiensten

Uitgaven VS voor spionageactiviteiten in 2013. De Amerikaanse veiligheidsdiensten zijn kennelijk beduchter voor verspreiding van wapens (13%) dan voor cyberaanvallen (8%) (afb: Washington Post)

De Amerikaanse veiligheidsdiensten maken zich drukker om massavernietigingswapens (6,7 miljard dollar oftewel iets meer dan 5 miljard euro) dan om cyberaanvallen (4,3 miljard dollar oftewel 3,25 miljard euro), zo blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse krant de Washington Post. De totale uitgaven voor de veiligheidsdiensten in de VS, de zwarte begroting, zou dit jaar 52,6 miljard dollar (rond 40 miljard euro) bedragen. De Amerikaanse belangrijkste geheime diensten hadden alles bij elkaar ruim 107 000 mensen in dienst, waarvan het leeuwendeel (bijna 84 000) bij de CIA met de NSA op de tweede plaats (23 400). Iets meer dan 20 miljard dollar (ruim 15 miljard euro) gaat naar activiteiten die tot doel hebben Amerikaanse overheidsdienaren en burgers te waarschuwen voor gevaren, zowel economische als fysieke. Ruim 17 miljard dollar (bijna 13 miljard euro) is bedoeld voor bestrijding van terrorisme.
Die 52,6 miljard dollar is een stijging sedert 2004 met meer dan 50% voor zowel de CIA als de NSA. De grootste stijger in procenten is echter het spionnagesatelietprogramma met een groei sedert 2004 van 108%. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de uitgaven ten opzichte van vorig jaar iets zijn teruggelopen.

Bron: Washington Post (zie ook Wired)