Kabinet achter wankele wet inlichtingendiensten

Hennis en Plasterk

De verantwoordelijke ministers Hennis (l) en Plasterk en. Welkom in de wondere wereld van het afluisteren…

Het Nederlandse kabinet Rutten wil de inlichtingen-diensten AIVD en de MIVD (militair) ruimere bevoegdheden geven bij het aftappen van het internet- en telefoonverkeer. Een wetsvoorstel daartoe is vrijdagmiddag besproken in de ministerraad en naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State vindt echter dat de wet moet worden aangepast.

Het wetsvoorstel geeft de inlichtingendiensten de mogelijkheid om op grote schaal communicatieverkeer af te tappen, om dat te doorzoeken op specifieke informatie. Volgens het kabinet is dat nodig, omdat de huidige wet verouderd zou zijn, waardoor veel terroristen niet worden opgemerkt. Als het voorstel goedgekeurd is kunnen inlichtingendiensten het elektronische berichten-, telefoon- en internetverkeer structureel in de gaten houden. De hierbij verzamelde gegevens mogen maximaal drie jaar bewaard worden. De inlichtingendiensten hebben daar al jaren om gevraagd. Inmiddels vinden die diensten dat de wet te laat komt.

Sleepnet

Critici van de wet menen dat die als een ‘sleepnet’ fungeert. Door onbegrensd grote hoeveelheden communicatiegegevens ‘op te vissen’ komt de privésfeer van onschuldige burgers in het geding.
Om enigszins tegemoet te komen aan die kritiek, wil het kabinet dat een nieuwe toetsingscommissie zich eerst uitspreekt over specifieke aftapverzoeken. Die commissie bestaat uit drie personen, waarvan er tenminste twee rechter zijn. De Raad van State vindt dat het kabinet het wetsvoorstel eerst eerst moet aanpassen alvorens dit naar de Kamer te sturen. De Raad vindt dat het onderdeel over de toetsingscommissie uit het wetsvoorstel moet worden geschrapt en dat in plaats daarvan de Raad van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een grotere rol moet krijgen.

Bron: de Volkskrant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.